Poprzedni temat «» Następny temat
Quayle Project
Autor Wiadomość
Lava Del'Vortel 
Avatar Sune
Łasiczy Szperacz


Wiek: 31
Posty: 3181
Podziękowania: 215/72
Wysłany: 2008-10-27, 23:42   Quayle Project

Oto nowy dodatek mojego autorstwa.

Cytat:
QUAYLE BG2 PROJECT (aka Aerie-Be-Gone) v.5
By Lava Del'Vortel

I. WSTĘP:

Dodatek wprowadza do gry Quayla znanego nam z pierwszej części gry. Warunkiem jest jednak... śmierć Aerie. Quayle posiada własne 2 zadania, 10 rozmów z główną postacią (mini-friendship), batery z każdą z postaci z gry, interakcje, przedmioty. Dodatkowo w ToB czeka nas kolejne nowe zadanie i 5 kolejnych rozmów z główną postacią. Tam także występują interakcje. Quayle na konkretnym poziomie uzyska także swój kapłański symbol.

UWAGA: PORTRET NIE JEST MOIM DZIEŁEM! JEST TO PORTRET AUTORSTWA PLASMOCAT (SHS/G3 communities).

II. INSTALACJA:

Należy rozpakować dodatek i umieścić go w folderze głównym gry. Uruchamiamy plik Setup-Quayle.exe i postępujemy z dalszymi instrukcjami.

III. INFORMACJE O POSTACI:

Oto statystyki postaci Quayla. Natychmiast też pragnę powiedzieć, że pomimo małej mądrości Quayle jest dobrym kapłanem. Dostał specjalne przedmioty które będą go wspierać pod tym względem.

rasa: gnom
charakter: chaotyczny neutralny
klasa: kapłan/iluzjonista

siła: 8
zręczność: 15
kondycja: 11
Inteligencja: 17
mądrość: 10
charyzma: 6

Postać posiada mini-friendship który rozpoczyna się zaraz po wykonaniu pierwszego zadania. Ok. pół godziny po zadaniu Quayle zacznie rozmowę z charname. Później rozmowy będą występować co 30 min. Poza tym będą występować bantery z postaciami z drużyny (o ile to oryginale postacie z BG2: SoA!). W ToB rozmowy będą występować co ok 25 min.

IV. PODZIĘKOWANIA:

Pragnę podziękować: Morganowi, L'f, Marcinowi, Theorp'owi, Zedowi, Albatrosowi, Plasmocat, użytkownikom (w tym Akolitom Mroku) BGiF - forum na którym się wychowałem. Także dziękuję forum CoB które wspiera mnie w modowaniu.
Podziękowania należą się także każdemu graczowi, który zagra w ten dodatek.

V. SPOILERS:

Wszystkie spoilery, wyjaśnione zachowania, zdarzenia itd. znajdują się w osobnym pliku SPOILERS.txt!

VI. CREDITS:

Pomysł i wykonanie: Lava Del'Vortel
Przy kilku skryptach bardzo pomógł L'f
Testerzy: Marcin, Theorp
Traifikacja i korekta textów: Morgan
Tłumaczenie i proofreading angielskiego tłumaczenia: Kirara, Ankhes
UWAGA: PORTRET NIE JEST MOIM DZIEŁEM! JEST TO PORTRET AUTORSTWA PLASMOCAT (SHS/G3 communities).


VII. PRZYDATNE LINKI:

http://athkatla.cob-bg.pl/index.php -> forum CoB gdzie jest także hosting moich modów.
http://forum.bgif.netarteria.info/ -> forum BGiF (Baldur's Gate i Fantasy)
http://bg2.gram.pl/ -> Wieża Ramazitha (Największa polska strona między innymi hostująca wszystkie dostępne polskie dodatki i tłumaczenia)

VIII. WERSJE:

27 Października 2008 - v.1 BETA
- Pierwsze wydanie dodatku.

30 Października 2008 - v.2 BETA
- Poprawienie skryptów.
- Traifikacja.
- Korekta tekstu.
- Nadanie specjalizacji w broni Quaylowi.
- Uzupełnienie ReadMe.

31 Października 2008 - v.2.1 BETA
- Poprawienie skryptów.
- Poprawienie Móżdżanych Szpilek (już nie będzie wyrzucać gry przy zmianie przedmiotów)


21 Lutego 2009 - v.3
- Poprawienie skryptów.
- Poprawienie przedmiotów..
- Nowe dialogi dla SoA/ToB.
- Nowe bantery.
- Poprawki rozmów.
- Dodanie angielskiego tłumaczenia.

20 października 2009 - v.4
-Korekta angielskiego tłumaczenia dokonana przez Ankhes

1 February 2011 - v.5
- Corrected proficiencies
- Added spells to Quayle's spell book
- Corrected Fate Spirit summoning


English readme file:

Cytat:

QUAYLE BG2 PROJECT (aka Aerie-Be-Gone) v.5
By Lava Del'Vortel

I. INTRODUCTION:

This mod introduces Quayle from BG1 as a joinable party NPC. But the condition is... Aerie's death. Quayle has 2 of his own quests, 10 talks with the PC (mini-friendship), banters with every joinable NPC in the game, interjections, and his own special items. Additionally, in ToB there is another new quest and 5 more talks. There are also some interjections. Quayle at a certain level will obtain a priest symbol.

ATTENTION: THE PORTRAIT IS NOT MY WORK. IT IS A PORTRAIT BY PLASMOCAT (SHS/G3 Communities).

II. INSTALLATION:

You need to unzip the mod and insert it into the Main Game Folder. Start the Setup-Quayle.exe file and proceed with the instructions.

III. INFORMATION ABOUT THE CHARACTER:

These are Quayle's statistics. I also want to acknowledge that although Quayle's Wisdom is low he is a good priest. He has some special items that will aid him in that respect.

race: gnome
character: chaotic neutral
class: priest/illusionist

str: 8
dex: 15
con: 11
Int: 17
wis: 10
cha: 6

Quayle has a mini-friendship track with the PC that begins after finishing his quest. About 30 minutes after the quest Quayle will initiate a friendship track with the PC. Later these talks will occur about every 30 minutes. Additionally, there will also be banters with the other companions (only if they are original characters from SoA). In ToB the banters will occur about every 25 minutes.

IV. THANKS:

I want to thank: Morgan, L'f, Marcin, Theorp'ow, Zed, Albatros, Plasmocat, users (also Akolici Mroku) of BGiF - the forum where I grew up. I also thank CoB's forum for supporting me in modding.
Also, every player that will play this mod deserve a thank-you.

V. SPOILERS:

All spoilers, explained behaviors, events, etc. are located in a separate file SPOILERS.TXT!

VI. CREDITS:

Idea and completion: Lava Del'Vortel
In some scripts I was aided by L'f.
Testers: Marcin, Theorp
Traification and correction of the texts: Morgan
English translation and proofreading: Kirara, Ankhes
ATTENTION: THE PORTRAIT IS NOT MY WORK. IT IS A PORTRAIT BY PLASMOCAT (SHS/G3 Communities).VII. USEFUL LINKS:

http://athkatla.cob-bg.pl/index.php -> Polish Community
http://forum.bgif.netarteria.info/ -> forum BGiF (Baldur's Gate I Fantasy) (Polish)
http://bg2.gram.pl/ -> Wieża Ramazitha (The biggest polish site that among other things is hosting all available polish mods and translations.) (Polish)

VIII. VERIONS:

27 October 2008 - v.1 BETA
- First edition of the mod.

30 October 2008 - v.2 BETA
- Script corrections.
- Traification.
- Text corrections.
- Providing a specialization to Quayle's weapon.
- Completing ReadMe.

31 October 2008 - v.2.1 BETA
- Script corrections.
- Correcting "Brainy Pins" (It will no longer crash the game with the change of the items)

21 February 2009 - v.3
- Scrip corrections.
- Item corrections.
- New dialogues for SoA/ToB.
- New banters.
- Dialogue corrections.
- Added English translation.

20 October 2009 - v.4
- English proofreading by Ankhes

1 February 2011 - v.5
- Corrected proficiencies
- Added spells to Quayle's spell book
- Corrected Fate Spirit summoning


Cytat:

QUAYLE BG2 ReDone v.1
By Lava Del'Vortel
I. INTRODUCTION:

This mod introduces Quayle from BG1 as a party joinable NPC. But the condition is ... Aerie's death. A mini quest (in a small new area) is provided, where you decide who you prefer to travel with. Some timed and scenery talks for both SoA and ToB, banters for SoA and ToB, and a few new items. Quayle at a certain level will obtain a priest symbol.


II. INSTALLATION:

You need to unzip the mod and insert it into the BGII - SOA Game Folder. Start the Setup-Quayle.exe file and proceed with the instructions.

III. INFORMATION ABOUT THE CHARACTER:

These are Quayle's statistics. I also want to state that, although Quayle's Wisdom is low, he is a good priest. He has some special items that will aid him in that respect.

Race: gnome
Alignment: chaotic neutral
Class: priest/illusionist

STR: 8
DEX: 15
CON: 11
INT: 17
WIS: 10
CHA: 6

Biography:
"Quayle talks for a good hour about his worship of Baravar Cloakshadow, how he is well on his way to mastering sorcery, and generally how incredibly smart he is compared to everyone else in the party. He was apparently encouraged to strike out on his own as soon as he came of age because, as he claims, he was simply too gifted to remain in that stifling environment. You get the feeling, however, that no one was terribly broken up over his leaving. He says that he apprenticed in the arts of magic and the worship of Baravar under a gnome named Gifos, though it was not long before this teacher also sent him on his way. Since then, Quayle has wandered the Sword Coast looking for people who were willing to accept his "wisdom and instruction." It has likely been a long walk.
But you knew that already. The truth is that he didn't mention his time with the circus and Aerie when you first met. You guess he finds it embarassing: the fact that he was knocked out and left by the previous owner the Circus. Since you last met, it would seem he's managed to find Aerie and the Circus, and even took control over it."


IV. THANKS:

I want to thank: Morgan, L'f, Marcin, Theorp, Zed Nocear, Albatros, Plasmocat, users (also Akolici Mroku) of BGiF - the forum where I grew up. I also thank CoB's forum for supporting me in modding.
Also, every player that will play this mod deserve a thank you. Cheers!


V. CREDITS:

Idea and completion: Lava Del'Vortel
ReDone Proofreading: TDouglas

In some scripts I was aided by L'f. (old version, before ReDone)
Testers: Marcin, Theorp (old version, before ReDone)
Traification and correction of the texts: Morgan (old version, before ReDone)
English translation and proofreading: Kirara, Ankhes (old version, before ReDone)
Portrait: PlasmocatVI. VERIONS:

27 October 2008 - v.1 BETA
- First edition of the mod.

30 October 2008 - v.2 BETA
- Script corrections.
- Traification.
- Text corrections.
- Providing a specialization to Quayle's weapon.
- Completing ReadMe.

31 October 2008 - v.2.1 BETA
- Script corrections.
- Correcting "Brainy Pins" (It will no longer crash the game with the change of the items)

21 February 2009 - v.3
- Scrip corrections.
- Item corrections.
- New dialogues for SoA/ToB.
- New banters.
- Dialogue corrections.
- Added English translation.

20 October 2009 - v.4
- English proofreading by Ankhes

1 February 2011 - v.5
- Corrected proficiencies
- Added spells to Quayle's spell book
- Corrected Fate Spirit summoning

1 November 2012 - v.ReDone 1
- All dialogues have been rewritten, some were deleted and some were added
- New joining quest/circumstances
- Added new area
- Corrected all scripts
- Added homunculus research
- Fixed the items
- Better folder organization
- Fixed creature files and got new on-start ToB items
- Changed epilogue
- Proofreading of new the new textUWAGA: Portret nie jest mojego autorstwa! Autor: Plasmocat. Portret można znaleźć oryginalnie na G3.

To w jaki sposób można dołączyć Quayla jest napisane dokładnie w SPOILERS.txt. Jeżeli tylko to Was interesuje i nie chcecie czytać innych podpowiedzi to zapoznajcie się jedynie z punktem 1 pliku spoilers.txt
Ostatnio zmieniony przez Lava Del'Vortel 2012-11-09, 22:36, w całości zmieniany 10 razy  
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
barowei 

Wiek: 27
Posty: 7
Wysłany: 2009-05-05, 18:06   

No dobra, jestem nowy więc wpierw witam wszystkich :grin:
Dla mnie, jako iż nigdy nie przepadałem za Aerie, Quayle był wybawieniem. Problem w tym, że jest on mocno niedopracowany. To, co pierwsze rzuciło mi się w oczy, to specjalizacje broni, zamiast klasycznych cepów bojowych czy proc miał on gwiazdki w ''bronie obuchowe'', ''bronie kolczaste'' i ''bronie miotane''(jeśli dobrze pamiętam). Czyli charakterystyczne dla neutralnych npców przyłączanych za pomocą ''ctrl + Q''. Poza tym w ToB jeśli najpierw przyzwiesz Aerie to nic nie stoi ci na drodze by sprowadzić Quayle'a, na odwrót już owszem, działa. Poza tym wkurza mnie trochę, że gościa dołączamy z niezidentyfikowanymi przedmiotami oraz ze złotem w plecaku, niby nic, a irytuje...

No dobra, to tyle o zauważonych bugach, teraz powiem co o nim myślę. Bantery z postacią główną dla mnie były irytujące, jak na mój gust w wielu miejscach nieprzemyślane, podobnie jak bantery z innymi npcami. Koniec końców chyba jednak zostanę przy mojej ''niechęci'' do Aerie, Quayle jak na razie jest zbyt niedopracowany.
_________________
''What's the beginning of eternity,
the end of time and space,
the beginning of the end,
and the end of every place?''
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Lava Del'Vortel 
Avatar Sune
Łasiczy Szperacz


Wiek: 31
Posty: 3181
Podziękowania: 215/72
Wysłany: 2009-05-05, 18:18   

Po pierwsze, ta wersja Quayla jest starą, mniej dopracowaną wersją. Istnieje inna, ale nie zostanie na razie udostępniona z powodów, których nie mam zamiaru podawać.

Po drugie, jak zerkniesz do ReadMe to możliwe, że zauważysz wielokrotnie występujące słowo BETA, które jest tam nie bez powodu.

Po trzecie, dodatek nie musi podobać się każdemu. Postać wg mnie jest grywalna, aczkolwiek nie mówię, że nie ma w niej błędów. Faktycznie jest tak w przypadku przyzywania Aerie, co zostanie zablokowane (zdawało mi się, że już raz to robiłem, no ale może jedynie zdawało.)

Po czwarte, miałem zamiar zrobić dodatek, który nie dodaje super, hiper postaci z romansem, wielką przyjaźnią, milionem zadań i nutką intrygi. To alternatywa Aerie, którą zrobiłem dla siebie, gdyż jej nienawidzę. Może się podobać innym, albo nie. Może ktoś zagra - dobrze, nie zagra - też dobrze. Uważam, że to ciekawa alternatywa, ale to mój dodatek, więc jest to zapewne subiektywne. Na pytanie czy zostanie wydana wersja dopracowana odpowiadam: tak. Kiedy? To nie zależy do końca zależy to ode mnie.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Marosis 
Skoczek

Wiek: 27
Posty: 64
Podziękowania: 1/2
Skąd: Bytom
Wysłany: 2009-05-06, 13:43   

Mi sie Quayle podoba jest ciekawy i zabawny na swój sposób, nie oczekuj za wiele po wersji beta i tak według mnie jak na tak wczesna wersje jest dopracowany
(jest ciekawa alternatywa dla wiecznie beczacej i uzalajacej sie nad soba Aerie)
Dałbym mu 7/10

EDIT: Lava odwalasz kawał dobrej roboty jestes jednym z najlepszych twórców modów do BG2
Byle tak dalej!
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
Lava Del'Vortel 
Avatar Sune
Łasiczy Szperacz


Wiek: 31
Posty: 3181
Podziękowania: 215/72
Wysłany: 2009-05-06, 13:49   

Nie no bez przesady :P Nie popadajmy ze skrajności w skrajność, ale w każdym razie dziękuję.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Marosis 
Skoczek

Wiek: 27
Posty: 64
Podziękowania: 1/2
Skąd: Bytom
Wysłany: 2009-05-06, 15:28   

Mi sie podoba a wiesz czemu? Bo twoje mody to nie czyste siekanie potworów ani bezsensowna paplanina umiesz to pięknie połaczyc.
No i twoje mody zawsze mam zainstalowane a bez Avi w druzynie nigdzie sie nie ruszam.
_________________
99% Ludzi czyta ten podpis z ręką na myszce!
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
Lava Del'Vortel 
Avatar Sune
Łasiczy Szperacz


Wiek: 31
Posty: 3181
Podziękowania: 215/72
Wysłany: 2009-05-06, 18:28   

Bo nie są tak dopracowane jak np Saerileth czy Yasraena i mają o wiele mniej textu, jednak miło, że tak mówisz, lecz już nie offtopujmy. Pozdrawiam!
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
barowei 

Wiek: 27
Posty: 7
Wysłany: 2009-05-07, 09:32   

No tak:
1. Być może cię zaskoczę, ale wyobraź sobie, że przeglądałem plik readme. I to nawet tuż przed napisaniem tego posta, ponieważ chciałem się upewnić, że oceniam tę samą wersję co tu wstawiłeś (pobierałem z innej strony). No i właśnie dlatego napisałem wszystkie wyłapane przeze mnie błędy. Co prawda mogłem nie opisywać niektórych na zasadzie ''bo on już na pewno o tym wie'', ale wolałem dmuchać na zimne.
2. Do diabła, ja nie mówię, że jest to zwykłe gówno i nie zastanawiam się jak można niby w to grać, po prostu mówię, że prywatnie, dla mnie, bantery z nim są irytujące. Ale nie oznacza to, iż nie mam zamiaru nim grać, jako alternatywa dla Aerie nadal jest dobry:P
3. Boże, gdzie ja wymagałem setki dopracowanych questów, wielkiej przyjaźni i równie wielkiego romansu? Podaj mi cytat a ja od razu przyznam ci wszelką rację i zamknę jadaczkę na następne 10 lat. No i najważniejsze, patrz wyżej, może pocieszy cię to, że ja też jej nie lubię.
4. Troszkę wazeliny pod koniec. Moim zdaniem jesteś jednym z najlepszych(o ile nie najlepszym) z polskich moderów, trzymaj tak dalej! Chociaż przyznaję ze wstydem, że potrafię sobie poradzić bez niej w drużynie, to nadal uważam, że Avi Maya wymiata. I to pod niemal każdym względem.

PS
Aha, wybaczycie mi, jeśli powiem, że postacią wyjątkowo dopracowaną, jak na betę nie będę grać, poczekam, aż utraci ten status. Bo nie sądzę by betę trzeba było oceniać z przymrużeniem oka, w końcu błąd to błąd...
_________________
''What's the beginning of eternity,
the end of time and space,
the beginning of the end,
and the end of every place?''
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Lava Del'Vortel 
Avatar Sune
Łasiczy Szperacz


Wiek: 31
Posty: 3181
Podziękowania: 215/72
Wysłany: 2009-05-07, 13:01   

barowei napisał/a:
1. Być może cię zaskoczę, ale wyobraź sobie, że przeglądałem plik readme. I to nawet tuż przed napisaniem tego posta, ponieważ chciałem się upewnić, że oceniam tę samą wersję co tu wstawiłeś (pobierałem z innej strony). No i właśnie dlatego napisałem wszystkie wyłapane przeze mnie błędy. Co prawda mogłem nie opisywać niektórych na zasadzie ''bo on już na pewno o tym wie'', ale wolałem dmuchać na zimne.

Akurat tu się zdziwiłem tylko a propos tego wzywania duchem, bo nikt nie zwrócił na to uwagi i dzięki bo to akurat już naprawiłem przez to i w nowej wersji będzie dobrze.
barowei napisał/a:
2. Do diabła, ja nie mówię, że jest to zwykłe gówno i nie zastanawiam się jak można niby w to grać, po prostu mówię, że prywatnie, dla mnie, bantery z nim są irytujące. Ale nie oznacza to, iż nie mam zamiaru nim grać, jako alternatywa dla Aerie nadal jest dobry:P

Są takie jak w BG1. Quayle zawsze był egocentrycznym, małym gnomem, który uważał się za nie wiadomo kogo. Jak nie chcesz z nim gadać to powiedz mu to przy rozmowie z CHARNAME lub bądź niemiły to nie będzie się tak odzywał, ale od razu mówię - w kolejnej wersji będzie jeszcze trochę tych "irytujących rozmów".
barowei napisał/a:
3. Boże, gdzie ja wymagałem setki dopracowanych questów, wielkiej przyjaźni i równie wielkiego romansu? Podaj mi cytat a ja od razu przyznam ci wszelką rację i zamknę jadaczkę na następne 10 lat. No i najważniejsze, patrz wyżej, może pocieszy cię to, że ja też jej nie lubię.

Nie mówię, że to powiedziałeś. Napisałem jakie miałem podejście do tego. To jest mały, grywalny i całkiem niezły NPC, który ma zastąpić irytującą blond galaretę znaną także pod imieniem Aerie. Jednak nie lubię milczących NPC więc dałem mu trochę rozmów, a w nowej wersji będzie na zasadzie "NPC komentatora'.
barowei napisał/a:
4. Troszkę wazeliny pod koniec. Moim zdaniem jesteś jednym z najlepszych(o ile nie najlepszym) z polskich moderów, trzymaj tak dalej! Chociaż przyznaję ze wstydem, że potrafię sobie poradzić bez niej w drużynie, to nadal uważam, że Avi Maya wymiata. I to pod niemal każdym względem.

Nie wiem co Wam wszystkim z tym odbiło ostatnio. Lepsi są np L'f, Zed i kilku innych.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Dark 
Akolita Tempusa


Wiek: 31
Posty: 993
Podziękowania: 28/58
Wysłany: 2009-05-08, 19:46   

Wybacz Lava, ale śmiem stwierdzić że Quayle to raczej kiepska alternatywa dla Aerie i nie mówię tutaj o Twoich zdolnościach pisania modyfikacji do gry a o postaci jako takiej. Wiecznie zapłakana Aerie mnie też denerwuje, ale Quayle jest równie zadufany w sobie jak taki n.p. Anomen i przy tym dosyć antypatyczny. Poza tym jego statystyki, a szczególnie mądrość, wypadają naprawdę słabo w porównaniu z Aerie. Wiem że zależało Ci na jak najdokładniejszym odwzorowaniu postaci Quayle'a z pierwszej części gry ale tylko naprawdę wielki fan tej postaci będzie bawić się z twoim modem, innych zniechęci postać jako całokształt.
Podziękuj autorce tego posta
 
 
 
Lava Del'Vortel 
Avatar Sune
Łasiczy Szperacz


Wiek: 31
Posty: 3181
Podziękowania: 215/72
Wysłany: 2009-05-08, 20:03   

A grałeś? Quayle z powodu takich a nie innych cech dostał specjalne "wzmacniacze" co sprawia, że zaklęć ma więcej niż taka Aerie.
Osobiście wole zadufanie i szczyptę szaleństwa niż płacz "och moje skrzydła! Zrobili z nich barbeque!"

...ale są różne gusta...
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Marosis 
Skoczek

Wiek: 27
Posty: 64
Podziękowania: 1/2
Skąd: Bytom
Wysłany: 2009-05-08, 21:17   

Zgadzam sie z Lavą(tak to sie odmienia?) Aerie wiecznie beczy i bez solidnego kopa w **** nie stanie na nogi, w dodatko pierdzieli od zeczy jake to zycie na ziemi jest beznadziejne by zaraz potem gadac ze zachody słonca sa piekne...
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
Berg`inyon 


Wiek: 27
Posty: 380
Podziękowania: 4/24
Skąd: z Podmroku
Wysłany: 2009-05-08, 21:49   

Myślę, że Quayle w pełni zastąpi Aerie. Mimo, że ma mniejszą mądrość i to sporo, to jest na pewno postacią lepszą w charakterze. Ile można słuchać ciągle użalającej się Aerie? Właśnie dlatego nie biorę już jej do drużyny. Jest co najmniej denerwująca, już nawet gorsza od Anomena(a to coś!).

Gnom w Bg1 był bardzo dobrą postacią z bardzo oryginalnym charakterem(te krótkie rozmówki z Tiaxem ;)) i mam nadzieję, że w Quayle Project jest to bardzo rozwinięte :)

Nie zgadzam się z tym, o napisał DarkMatter.
_________________
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz, W tym moc, co więcej umie.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
Dark 
Akolita Tempusa


Wiek: 31
Posty: 993
Podziękowania: 28/58
Wysłany: 2009-05-08, 23:12   

Lava Del'Vortel napisał/a:
grałeś
Berg'inyon napisał/a:
napisał

Khem :)
Lava Del'Vortel napisał/a:
Quayle z powodu takich a nie innych cech dostał specjalne "wzmacniacze" co sprawia, że zaklęć ma więcej niż taka Aerie.

Wobec tego może spróbuję Twojego moda, choć za Quaylem nie przepadam.
_________________
http://baldur.cob-bg.pl/grafika/bg1/BG1.jpg
Podziękuj autorce tego posta
 
 
 
Lava Del'Vortel 
Avatar Sune
Łasiczy Szperacz


Wiek: 31
Posty: 3181
Podziękowania: 215/72
Wysłany: 2009-05-08, 23:23   

No dobrze - grałaś. Wybacz.
Przypominam, że to beta i w nowej wersji będzie więcej rozmów.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group