Poprzedni temat «» Następny temat
[poradnik] automatyczna instalacja modów - skrypt
Autor Wiadomość
szur.k 

Posty: 13
Podziękowano 2 razy
Wysłany: 2011-11-23, 19:24   [poradnik] automatyczna instalacja modów - skrypt

zastrzeżenie:
publikowany poniżej tekst - a w szczególności zawarty w nim kod lub jego fragmenty - jest jedynie opisem metody i nie przewiduje wszystkich konfiguracji programowo-sprzętowych. stosowanie skryptów, konsoli cmd, gier i ich modyfikacji oraz samego windows jest czynnością dobrowolną, możliwą jedynie za zgodą i wiedzą danego użytkownika oraz podejmowaną na jego odpowiedzialność. niniejszym zrzekam się obowiązku bycia winnym, nie przyznaję się do inspirowania kogokolwiek i zastrzegam sobie prawo do nie ponoszenia konsekwencji jakichkolwiek działań osób innych niż ja sam.

wstępny opis:
skrypt, zależnie od preferencji i wiedzy, zapewnia pełną lub częściową automatyzację procesu instalacji modów opartych o 'setup' WeiDU. brak interakcji wymaga przemyślanej i precyzyjnej konfiguracji, zatem jego głównym, choć z pewnością nie jedynym, zastosowaniem wydają się być wielokrotne, np. testowe, instalacje (reinstalacje) doświadczonych użytkowników modyfikacji. mimo to skrypt, zwłaszcza w wersji uproszczonej (bez użycia operatorów WeiDU i przekierowań), może być stosowany również przez mniej doświadczonych lub zdecydowanych użytkowników - zmuszając do zaplanowania instalacji, pomaga uniknąć błędów 'zapomnienia' i 'przeoczenia'. dodatkowy atut stanowi fakt, że raz skonfigurowany skrypt jest w wysokim stopniu podatny na edycję, umożliwiając wprowadzanie w liście instalacji dowolnych zmian.

zalety:
- umożliwia w pełni automatyczną, nienadzorowaną instalację modyfikacji;
- zapewnia całkowitą swobodę konfiguracji modów;
- nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.

wady:
- wymaga planowania i edycji (konfiguracji);
- wymaga znajomości instalowanych modów;
- nie rozwiązuje konfliktów kompatybilności;
- działa tylko z modami WeiDU;
- wymaga windows. uwaga - metoda jest uniwersalna i analogiczne skrypty mogą powstać w dowolnym systemie, w którym działa WeiDU oraz modyfikowana gra.

uwagi techniczne:
skrypt był tworzony i testowany w windows xp (32-bit), do instalacji modów używano WeiDU w wersji 230. każda z prezentowanych komend powinna być poprawna w dowolnej edycji windows, natomiast funkcjonalność WeiDU w innych środowiskach może być odmienna od zakładanej. w tej kwestii logika sugeruje, że zastosowane rozwiązania (operatory) będą działać, o ile działa samo WeiDU.

skrypt należy pisać w systemowym notatniku lub dowolnym innym edytorze, który nie dodaje własnych znaków formatujących. najwygodniej jest pracować na zwykłym pliku '.txt', zapisując go jako plik '.bat' (lub po prostu zmieniając mu rozszerzenie) dopiero po zakończeniu edycji. kod lub jego fragmenty można również przenosić między plikami metodą 'kopiuj-wklej'. przepisując (kopiując) komendy, należy ściśle trzymać się oryginalnej składni, zwracając szczególną uwagę na spacje lub ich brak - pomyłki mogą powodować błędne działanie poleceń. wielkie i małe litery w zapisie nazw instrukcji lub plików są zamienne i równoznaczne.

wszystkie zapisane w skrypcie polecenia będą wykonywane 'od pierwszej linii w dół' - zgodnie z kolejnością, w jakiej występują - należy zatem zachować porządek właściwy wybranym modyfikacjom. dozwolone jest wielokrotne uruchamianie tego samego instalatora (w różnych miejscach skryptu i z różnymi argumentami komponentów), co może być konieczne do zachowania kompatybilności między modami.

gotowy skrypt - w postaci pliku z rozszerzeniem '.bat' - należy umieścić w głównym katalogu gry (równolegle do plików 'setup' wszystkich modów) i tam uruchamiać. działanie skryptu lub jego fragmentów można testować na kopii folderu zawierającego zainstalowaną grę.

funkcje skryptu nie obejmują takich czynności jak rozpakowanie modów, zastosowanie do nich poprawek i podmian oraz umieszczenie plików i folderów w odpowiednim katalogu - należy to zrobić samodzielnie. warto również osobiście sprawdzić, czy wszystkie pliki instalatorów mają nazwę rozpoczynającą się od 'setup-'. podczas instalacji, takie pliki będą automatycznie zaktualizowane do najnowszej wykrytej wersji WeiDU.

budowa skryptu:
zasadnicza idea skryptu polega na wykorzystaniu 'pliku wsadowego' (batch) do automatycznego uruchamiania kolejnych instalatorów wybranych modów, co pozwala uniknąć wielokrotnego 'ręcznego' startowania poszczególnych plików 'setup'. takie dwa polecenia (każde w osobnej linii):
Cytat:
Setup-TobEx.exe
Setup-bg2fixpack.exe

uruchomią program instalujący 'tob extender' a potem, po zakończeniu pracy pierwszego, 'bg2 fixpack'. można przygotować dowolnie długą listę instalatorów - każdy będzie uruchomiony według kolejności, po zakończeniu pracy poprzednika. uwaga - komendy w tym przypadku to po prostu nazwy plików '.exe' poszczególnych modów.

operatory:
ponieważ pliki instalatorów to odmiennie nazwane pliki 'weidu.exe', prawidłowe są dla nich operatory WeiDU:
Cytat:
--language # (automatycznie wybiera język dostępny podczas instalacji),
--skip-at-view (pomija pytanie o wyświetlenie 'readme'),
--force-install-list # # ... # (powoduje automatyczną instalację komponentów wskazanych argumentami #. uwaga - 'setup' pominie instalację komponentów, dla których nie podano argumentów lub które zależą od innych, nieobecnych na liście).

każdy z powyższych operatorów może być używany osobno lub w parze z innym, jednak zastosowane łącznie pozwalają na bezobsługową instalację modu. komenda:
Cytat:
Setup-TobEx.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 100

zainstaluje rdzeń 'tobex' (argument #100) w języku angielskim (argument #0), nie proponując przy tym wyświetlania 'readme'. ułożenie odpowiedniej listy argumentów dla poszczególnych instalatorów jest wymogiem automatycznej pracy skryptu. wszystkie niezbędne wartości argumentów - języka oraz komponentów - znaleźć można w plikach 'WeiDU.log' i '.DEBUG' lub w danych technicznych modyfikacji (zamieszczonych np. na stronach 'cob'). ponieważ jednak znalezione w sieci informacje nie muszą być aktualne, najbezpieczniej jest korzystać z własnych logów (warto je zachowywać).

'wyjątkowe' instalatory:
zastosowanie operatorów WeiDU zapewnia automatyczną i bezobsługową instalację większości modyfikacji, część instalatorów może jednak wciąż wymagać interakcji. w takich przypadkach pomocne będzie użycie 'potoku' (pipe) lub 'przekierowania' (redirection).

potok:
jeśli w czasie pracy instalator oczekuje odpowiedzi na jedno pytanie, rozwiązaniem jest zastosowanie potoku, który przekaże instalatorowi wcześniej ustaloną odpowiedź tak, jakby została w odpowiednim momencie wpisana z klawiatury i potwierdzona 'enterem'. odpowiednia instrukcja ma postać:
Cytat:
ECHO [treść odpowiedzi]|[polecenie instalujące modyfikację]

gdzie istotny jest znak '|' (na standardowej klawiaturze znajduje się on poniżej 'F11' i dostępny jest przy użyciu kombinacji 'shift'+'backslash'). uwaga - użycie potoku wymaga podania wszystkich operatorów i argumentów wymuszających automatyczną pracę, tak aby przekazywana informacja była jedyną, jakiej oczekuje instalator (zasada odnosi się również do przekierowań). polecenie:
Cytat:
ECHO F:\Program Files\Baldur's Gate|Setup-BGT.exe --language 7 --skip-at-view --force-install-list 0

poda instalatorowi 'bg trilogy' (przykładową) ścieżkę dostępu do folderu 'baldur's gate', umożliwiając całkowicie automatyczną instalację 'bgt'. uwaga - końcowe 'readme' tej modyfikacji ignoruje operator '--skip-at-view', zatrzymując pracę skryptu (rozwiązanie tego problemu dostępne jest w komentarzu do 'przykładowego skryptu').

przekierowanie:
sytuacja, gdy instalator domaga się odpowiedzi na więcej niż jedno pytanie, wymaga wpierw zapisania wszystkich, z góry ustalonych, informacji w pliku tekstowym, a następnie odczytania ich i przekazania do programu instalującego. niezbędne są następujące trzy polecenia:
Cytat:
TYPE NUL>[nazwa_pliku].txt
FOR %%i IN ([kolejne odpowiedzi oddzielone spacjami]) DO ECHO ^%%i>>[nazwa_pliku].txt
TYPE [nazwa_pliku].txt|[polecenie instalujące modyfikację]

pierwsza komenda czyści plik '.txt' (jeśli już istnieje), zapobiegając używaniu 'przypadkowych' danych, druga dodaje do niego listę odpowiedzi, trzecia ją odczytuje i podaje instalatorowi. uwaga - lista musi być umieszczona w nawiasach '()' i składać się z poszczególnych elementów (odpowiedzi) oddzielonych jedną spacją. ilość i kolejność elementów musi być zgodna z oczekiwaniami instalatora. użyta nazwa pliku tekstowego nie powinna zawierać spacji i musi się kończyć roszerzeniem '.txt'. zastosowanie poleceń:
Cytat:
TYPE NUL>autoModI.txt
FOR %%i IN (2 1) DO ECHO ^%%i>>autoModI.txt
TYPE autoModI.txt|Setup-BP-BGT-Worldmap.exe --language 3 --skip-at-view --force-install-list 0 2

spowoduje automatyczne zainstalowanie polskiej (argument #3) mapy świata 'dla mega modyfikacji' (argument #0) w wersji 'poprawionych czasów podróży oraz widzialności obszarów' (odpowiedź 2), o rozmiarze dużym (argument #2) w wersji 'użyj nowej mapy dla tronu bhaala' (odpowiedź 1).

dodatkowe komendy:
Cytat:
PAUSE - zatrzymuje wykonywanie skryptu, wymagając 'naciśnięcia dowolnego klawisza...' do wznowienia pracy.
REM - włącza komentarz (wszelkie znaki między tą instrukcją a końcem linii są ignorowane). najłatwiejszy sposób na tymczasowe usunięcie modu z listy instalacji.
ECHO  - generuje dźwięk z głośnika płyty głównej (przydatne przed zaplanowaną pauzą).

przykładowy skrypt:
Kod:
@echo off

Setup-TobEx.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 100 101 102 103 105 106 109 111 113 114 115 116 121
Setup-bg2fixpack.exe --language 1 --skip-at-view --force-install-list 0 2 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 114

echo 
echo backup?
pause

echo using an external readme-calling batch file should be a crime!>BGT\Autoinst.txt
echo F:\Program Files\Baldur's Gate|Setup-BGT.exe --language 7 --skip-at-view --force-install-list 0
del BGT\Autoinst.txt
SETUP-BGTMUSIC.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 2

echo 
rem echo backup?
rem pause

Setup-TGC1E.exe --language 5 --skip-at-view --force-install-list 0
Setup-SirinesCall.exe --language 5 --skip-at-view --force-install-list 0
rem Setup-Thalan.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 0
Setup-LostItems.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 0

type NUL>autoModI.txt
FOR %%i IN (1 1 1 1 1 1) DO echo ^%%i>>autoModI.txt
type autoModI.txt|Setup-bg1npc.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 0 1 9 10 11 12 13 14 15 27 30 200
del autoModI.txt

Setup-bg1npcmusic.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 0
Setup-bgqe.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 0
Setup-bg1ub.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 0 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Setup-scs.exe --language 3 --skip-at-view --force-install-list 10 1001 2000 2011 2020 3001 3050 3110 4000 4010 5000 5010 5022 5031 5041
Setup-rr.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 0 1 3 4 6 7 8 10
Setup-refinements.exe --language 3 --skip-at-view --force-install-list 10 31 40 50 71
Setup-rr.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 2 5 --logapp
Setup-bg2_tweaks.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 40 60 100 110 130 1010 1020 1130 2040 2192 2210 3060 3070 4000
Setup-BGTTweak.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 100 400 902 1000 1200 1502 2300 2400 2500 2600
Setup-d0tweak.exe --language 3 --skip-at-view --force-install-list 0 1 2 3 4 5 6 7 13 18 23

echo 
Setup-iiProjectileR.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 2002 2005 2008
rem type NUL>autoModI.txt
rem FOR %%i IN (10 20 20) DO echo ^%%i>>autoModI.txt
rem type autoModI.txt|Setup-iiProjectileR.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 2002 2005 2008
rem del autoModI.txt

Setup-xpmod.exe --language 1 --skip-at-view --force-install-list 0 9 11
Setup-atweaks.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 100 101 130 140 261 310 315 500 510

type NUL>autoModI.txt
FOR %%i IN (2 1) DO echo ^%%i>>autoModI.txt
type autoModI.txt|Setup-BP-BGT-Worldmap.exe --language 3 --skip-at-view --force-install-list 0 2
del autoModI.txt

echo 
echo backup?
pause

Setup-end_biff.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 1

mkdir _DEBUG 2>NUL
move *.DEBUG _DEBUG >NUL 2>&1
rem move WeiDU.log _DEBUG >NUL 2>&1
echo 
pause
exit

komentarz:
[linia 1] instrukcja '@echo off' wyłącza wyświetlanie zawartości skryptu w oknie konsoli.
[linie 6-8] trzy polecenia zatrzymujące instalację, powiadamiające o tym fakcie użytkownika i proponujące 'backup'.
[linia 10] polecenie, które tworzy w katalogu modu 'baldur's gate trilogy' plik 'autoinst.txt' - jego zawartość nie ma znaczenia, natomiast jego obecność zapobiega wyświetlaniu 'readme', co skutkowałoby zatrzymaniem skryptu.
[linia 12] instrukcja 'del' usuwa zbędny już plik (nie jest to działanie obowiązkowe).
[linie 15-17] dwie komendy 'rem' wyłączają kolejną pauzę i pytanie o backup. sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu instalacji 'bgt'.
[linia 21] 'rem' wyłącza instalację 'thalantyr item upgrade mod'.
[linia 35] powtórne uruchomienie instalatora 'rogue rebalancing'. dodany operator '--logapp' zapobiega nadpisaniu pliku 'SETUP-RR.DEBUG' - wszystkie informacje z kolejnej instalacji dołączane są do już istniejącego logu.
[linie 40 i 41] w tym miejscu skrypt pozostawia użytkownikowi swobodę wyboru (instalator będzie czekać na odpowiedzi, zatrzymując pracę skryptu, o czym informuje podwójny 'dzwonek'). automatyka instalacji tego modu została wyłączona w kolejnych czterech liniach.
[linie 55-57] kolejna propozycja wykonania kopii zapasowej.
[linie 61 i 62] komenda 'move' przenosi wszystkie pliki '.DEBUG' do utworzonego wcześniej (poleceniem 'mkdir') katalogu '_DEBUG'. wyświetlanie w oknie konsoli informacji o pracy obu poleceń wyłączają instrukcje '2>NUL' oraz '>NUL 2>&1'.
[linia 66] komenda 'exit' kończy pracę skryptu i zamyka okno konsoli.

uwagi końcowe:
powyższy tekst nie jest 'wstępem do programowania' - zawiera uogólnienia, przemilczenia i półprawdy, dostarczając jedynie minimum informacji, umożliwiających zastosowanie skryptu do automatycznej instalacji modów.

'przykładowy skrypt' nie jest w pełni automatyczny ani specjalnie konsekwentny - ma na celu prezentację komend w praktyce i kontekście. zawarłem w nim natomiast wszystkie znane mi modyfikacje, wymagające użycia potoku i przekierowań.

credits:
'The BiG World Setup by Leomar' - to kontakt z tym programem zmusił mnie do szukania innych rozwiązań. ideę zastosowania skryptu wsadowego do instalacji modów znalazłem na 'jakimś' forum (być może było to 'spellhold studios'). użycie potoku do 'karmienia' programu 'weidu.exe' przedstawił w jednym ze swoich postów 'the bigg'.

edit:
poprawione 'literówki'
Ostatnio zmieniony przez szur.k 2012-03-25, 14:34, w całości zmieniany 1 raz  
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
szur.k 

Posty: 13
Podziękowano 2 razy
Wysłany: 2012-03-25, 13:23   

appendix a

listę wszystkich zawartych w modzie komponentów odczytać można z jego pliku .tp2 - najłatwiej jest rozpakować/skopiować zawartość paczki z modem do głównego katalogu któregoś z dysków (najlepiej innego niż systemowy) i zmienić nazwę pliku .exe instalatora na 'weidu.exe'. następnie, po uruchomieniu konsoli cmd, przy pomocy komendy:
Cytat:
[litera napędu]:

zmienić ścieżkę roboczą tak, aby 'znak zachęty' wskazywał na katalog, w którym znajdują się uprzednio skopiowane/rozpakowane pliki i folder modyfikacji. po podaniu w oknie konsoli polecenia:
Cytat:
weidu --list-components [nazwa pliku].tp2 0 >listakomponentów.txt

w katalogu roboczym (czyli tym, wskazywanym przez 'znak zachęty') utworzony zostanie plik tekstowy zawierający spis komponentów wraz z ich argumentami. jeśli plik .tp2 znajduje się wewnątrz folderu modyfikacji, odpowiednia komenda ma postać:
Cytat:
weidu --list-components [nazwa folderu]\[nazwa pliku].tp2 0 >listakomponentów.txt

uwaga - występujący w obu poleceniach argument 0 oznacza wersję językową opisów komponentów. oczywiście można podać dowolny inny argument języka, prawidłowy dla danej modyfikacji.

w pliku .tp2 znaleźć można również zadawane podczas instalacji pytania, wymagające użycia potoku lub przekierowania. w tym celu, wystarczy otworzyć dany plik .tp2 w edytorze tekstowym i przeszukać go na obecność komend ACTION_READLN (nie dotyczy modyfikacji 'bgt', która używa innych metod).


appendix b

użycie przekierowań nie wymaga zapisywania odpowiedzi generowanego przez sam skrypt. każda z komend:
Cytat:
TYPE [nazwa_pliku].txt|[polecenie instalujące modyfikację]

może odwoływać się do pliku utworzonego wcześniej i w części przypadków tego typu rozwiązanie okaże się wygodniejsze - łatwiej jest edytować 'prosty' (zawierający kilka odpowiedzi) plik .txt niż skrypt, w dodatku pliki takie umieścić można w jednym, łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu. pamiętać jednak należy o odpowiednich i unikalnych (w kontekście wszystkich poleceń TYPE) nazwach plików odpowiedzi oraz o podaniu ścieżki dostępu do pliku, jeśli znajduje się on poza folderem z modyfikowaną grą. składnia takiego przekierowania przyjmie postać:
Cytat:
TYPE [ścieżka dostępu]\[unikalna_nazwa_pliku].txt|[polecenie instalujące modyfikację]

natomiast instrukcje:
Cytat:
TYPE NUL>[nazwa_pliku].txt
FOR %%i IN ([kolejne odpowiedzi odzielone spacjami]) DO ECHO ^%%i>>[nazwa_pliku].txt

będą zbędne.

uwaga - plik odpowiedzi składa się z wersów zawierających pojedynczą daną (bez spacji i innych znaków), każdy zakończony 'enterem', przy czym pierwsza z odpowiedzi znajduje się na górze (a kolejne poniżej).


appendix c

najnowsza wersja modyfikacji 'bg trilogy' (obecnie jest to 1.14) obsługuje 'flagi' dla przełącznika --args-list, umożliwiające automatyczną instalację 'bgt'. są to:
Cytat:
o - wyłącza dodatkowe pytanie o scalanie (biffing) plików
s - zapobiega wyświetlaniu 'dodatkowych informacji (post-installation notes)' na końcu instalacji
p - definiuje ścieżkę dostępu do Baldur’s Gate i Opowieści z Wybrzeża Mieczy; jeśli ścieżka jest niepoprawna, setup zapyta o prawidłową.

odpowiednia instrukcja ma postać:
Cytat:
Setup-BGT.exe --force-install 0 --skip-at-view --language # --args-list osp [ścieżka]

uwaga - flaga 'p' może nie działać poprawnie (ścieżka dostępu zawierająca spacje, nawet 'zamknięta' w cudzysłów, podczas moich autoinstalacji traktowana była jako nieprawidłowa).


appendix d

podanie w skrypcie takich trzech instrukcji:
Cytat:
rename Movies\Movies.bif Movies.bif.original
type NUL>Movies\Movies.bif
echo This will allow other modders to see if this component is installed>Override\b!TurnOffStartupMovies.rpgd

zablokuje wyświetlanie reklam przy starcie bg2 (bgt).

credits:
nikolaj-poczta.onet.pl - 'Mix Mod' author (komponent 'Turn off Startup Movies').
_________________
tak, wiem - nie używam wersalików.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
Kinski 
Dziecię Bhaala
Zajebójca

Wiek: 38
Posty: 1364
Podziękowano 78 razy
Skąd: Białoruś
Wysłany: 2013-05-13, 16:02   

Tips dla instalujących. Pliku wsadowego warto używać nawet do pojedynczych modów. Zaletą jest to, że nie trzeba się przedzierać przez - kilkanaście czy kilkadziesiąt opcji Y, N, A, Q w przypadku, gdy interesuje nas jeden czy kilka komponentów. Niedogodnością jest konieczność eksportu listy komponentów i sprawdzenia dostępności języka polskiego z oznaczeniem cyfry w instalacji (jn. - 6).
Przykłady:
Kod:

@echo off
setup-bg2_tweaks.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 3140
exit

Zainstalujemy tylko komponent "Faster Chapter 1&2 Cut-Scenes and Dreams -> Originals from EoU" (w języku polskim, bo eksportowałem z listy angielskiej). Nie trzeba w ogóle doklikiwać opcji Y, N, A, Q, jak to ma miejsce w standardowej instalacji weidu. Proces wsadowy instaluje od razu. Można używać rozszerzonych wersji:

Kod:
@echo off
setup-bg2_tweaks.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 20 40 60 80 100 110 130 140 1010 1020 1040 1060 1070 1080 1020 1150 1161 1180 1190 1200 2040 2060 2140 2151 2220 2300 3012 3020 3030 3040 3050 3060 3073 3080 3090 3100 3110 3120 3123 3124 3140 3150 3160 3170 3190 3200
exit~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #10 // Remove Helmet Animations: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #20 // Change Imoen's Avatar to Mage: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #30 // Change Nalia's Avatar to Thief: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #40 // Change Viconia's Skin Color to Dark Blue: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #50 // Avatar Morphing Script: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #60 // Weapon Animation Tweaks: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #70 // Icewind Dale Casting Graphics (Andyr): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #80 // Restore SoA Load Screen Logo (ToB Only): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #90 // Disable Portrait Icons Added by Equipped Items: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #100 // Commoners Use Drab Colors: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #110 // Icon Improvements: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #120 // Change Avatar When Wearing Robes or Armor (Galactygon): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #130 // Force All Dialogue to Pause Game: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #140 // Fix Boo's Squeak: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1010 // More Interjections: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1020 // Alter HP Triggers for NPC Wounded Dialogues: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1030 // Reveal Wilderness Areas Before Chapter Six: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1035 // Make Cloakwood Areas Available Before Completing the Bandit Camp -> First Area Only: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1036 // Make Cloakwood Areas Available Before Completing the Bandit Camp -> All of Cloakwood Except the Mines: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1040 // Improved Athkatlan City Guard: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1050 // Gradual Drow Item Disintegration: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1060 // Breakable Iron Nonmagical Shields, Helms, and Armor: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1070 // Improved Multi-Player Kick-out Dialogues: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1080 // Add Bags of Holding: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1090 // Exotic Item Pack: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1100 // Reveal City Maps When Entering Area: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1110 // Add Map Notes: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1120 // Stores Sell Higher Stacks of Items: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1130 // Reputation Resets in BG2 (BGT Only): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1140 // Gems and Potions Require Identification: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1150 // Shapeshifter Rebalancing: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1160 // Multiple Strongholds (Baldurdash) -> No Restrictions (Baldurdash): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1161 // Multiple Strongholds (Baldurdash) -> Keep Class Restrictions: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1170 // Bonus Merchants (Baldurdash): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1180 // Female Edwina: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1190 // Romance Bug Fixes: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1200 // Imoen ToB Dialogue Fix: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1210 // Use BG Walking Speeds (BETA): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1220 // Allow Cromwell to Upgrade Watcher's Keep Items: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2010 // PnP Spell Progression Tables: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2020 // Two-Handed Bastard Swords: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2030 // Two-Handed Katanas: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2040 // Universal Clubs: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2050 // Description Updates for Universal Clubs Component: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2060 // Weapon Styles for All: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2070 // Druids Use Cleric Level and Spell Progression: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2080 // Delay High Level Abilities: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2090 // Change Experience Point Cap -> Remove Experience Cap: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2091 // Change Experience Point Cap -> Level 20 Experience Point Cap: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2092 // Change Experience Point Cap -> Level 30 Experience Point Cap: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2100 // Allow Thieving and Stealth in Heavy Armor: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2110 // Alter Item Descriptions for 'Stealth and Thieving Abilities in Heavy Armor' Component: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2120 // Allow Arcane Spellcasting in Heavy Armor: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2130 // Alter Item Descriptions for 'Allow Arcane Spellcasting in Armor' Component: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2140 // Expanded Dual-Class Options: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2150 // Wear Multiple Protection Items -> P&P Restrictions: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2151 // Wear Multiple Protection Items -> No Restrictions: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2160 // Alter Weapon Proficiency System -> Rebalanced Weapon Proficiencies: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2161 // Alter Weapon Proficiency System -> BG-Style Weapon Proficiencies, With Weapon Styles (the bigg): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2162 // Alter Weapon Proficiency System -> BG-Style Weapon Proficiencies, Without Weapon Styles (the bigg): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2170 // Cast Spells from Scrolls (and Other Items) at Character Level: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2180 // Un-Nerfed THAC0 Table, Saving Throws, Grand-Mastery, and Arcane, Divine Spell Progression (Blucher): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2190 // Limit Ability of Storekeepers to Identify Items -> Only Mage and Bard Storekeepers Can Identify Items: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2191 // Limit Ability of Storekeepers to Identify Items -> Identification Ability is Based on Storekeeper's Lore: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2192 // Limit Ability of Storekeepers to Identify Items -> Hybrid of Both Methods: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2200 // Multi-Class Grandmastery (Weimer): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2210 // True Grandmastery (Baldurdash): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2220 // Change Magically Created Weapons to Zero Weight: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2230 // Make +x/+y Weapons Consistent: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2231 // Description Updates for Make +x/+y Weapons Consistent Component: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2240 // Un-Nerfed THAC0 Table: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2241 // Capped, Best THAC0 is -10 (PnP/BG1 Table): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2250 // Un-Nerfed Sorcerer Spell Progression Table: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2260 // Alter Mage Spell Progression Table -> Un-Nerfed Table (Blucher): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2261 // Alter Mage Spell Progression Table -> PnP Table: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2270 // Alter Bard Spell Progression Table -> Un-Nerfed Table (Blucher): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2271 // Alter Bard Spell Progression Table -> PnP Table: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2280 // Alter Cleric Spell Progression Table -> Un-Nerfed Table (Blucher): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2281 // Alter Cleric Spell Progression Table -> PnP Table: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2290 // Alter Druid Spell and Level Progression Tables -> No Level Progression Changes, Un-Nerfed Druid Spell Table Only (Blucher): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2291 // Alter Druid Spell and Level Progression Tables -> No Level Progression Changes, PnP Druid/Cleric Spell Table Only: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2292 // Alter Druid Spell and Level Progression Tables -> Use Cleric Level Progression Changes With Normal Druid Spell Table: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2293 // Alter Druid Spell and Level Progression Tables -> Use Cleric Level Progression Changes With Un-Nerfed Druid Spell Table (Blucher): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2294 // Alter Druid Spell and Level Progression Tables -> Use Cleric Level Progression Changes With PnP Druid/Cleric Spell Table: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2295 // Alter Druid Spell and Level Progression Tables -> Use Cleric Level Progression Changes With Normal Cleric Spell Table: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2296 // Alter Druid Spell and Level Progression Tables -> Use Cleric Level Progression Changes With Un-Nerfed Cleric Spell Table (Blucher): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2300 // Triple-Class HLA Tables: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2310 // Add Save Penalties for Spells Cast by High-Level Casters (BETA) -> Arcane Magic Only: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2311 // Add Save Penalties for Spells Cast by High-Level Casters (BETA) -> Divine Magic Only: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2312 // Add Save Penalties for Spells Cast by High-Level Casters (BETA) -> Arcane & Divine Magic: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2320 // Trap Cap Removal (Ardanis/GeN1e): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2330 // Remove Delay for Magical Traps (Ardanis/GeN1e): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #2340 // Remove Summoning Cap for Celestials (Ardanis/GeN1e): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3000 // Higher HP on Level Up -> Maximum: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3001 // Higher HP on Level Up -> NWN Style: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3010 // Maximum HP for NPCs (the bigg) -> For All Creatures in Game: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3011 // Maximum HP for NPCs (the bigg) -> For Non-Party-Joinable NPCs Only: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3012 // Maximum HP for NPCs (the bigg) -> For Party-Joinable NPCs Only: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3020 // Identify All Items: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3030 // Easy Spell Learning -> 100% Learn Spells: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3031 // Easy Spell Learning -> 100% Learn Spells and No Maximum Cap: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3040 // Make Bags of Holding Bottomless: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3050 // Remove fatigue from restoration spells: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3060 // Remove "You Must Gather Your Party..." Sound (Weimer): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3070 // Change Effect of Reputation on Store Prices -> Low Reputation Store Discount (Sabre): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3071 // Change Effect of Reputation on Store Prices -> Reputation Has No Effect, Stores Price Fixed at 100% (Luiz): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3072 // Change Effect of Reputation on Store Prices -> Reputation Has No Effect, Stores Price Fixed at 80% (Luiz): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3073 // Change Effect of Reputation on Store Prices -> Reputation Has No Effect, Stores Price Fixed at 60% (Luiz): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3080 // Unlimited Ammo Stacking: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3090 // Unlimited Gem and Jewelry Stacking: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3100 // Unlimited Potion Stacking: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3110 // Unlimited Scroll Stacking: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3120 // Happy Patch (Party NPCs do not complain about reputation) -> NPCs Are Never Angry About Reputation: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3121 // Happy Patch (Party NPCs do not complain about reputation) -> NPCs Can Be Angry About Reputation but Never Leave (Salk): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3122 // Happy Patch (Party NPCs do not complain about reputation) -> NPCs Are Always Neutral About Reputation (Anomaly): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3123 // NPCs Don't Fight: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3124 // Stop Haer'Dalis-Aerie romance from starting: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3125 // Neutral Characters Make Happy Comments at Mid-Range Reputation: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3130 // No Traps or Locks (Weimer): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3140 // Faster Chapter 1&2 Cut-Scenes and Dreams -> Originals from EoU (Karzak, Blucher): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3141 // Faster Chapter 1&2 Cut-Scenes and Dreams -> Non-Silly Version: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3150 // Turn Off The Hideous Cloak-of-Mirroring, Spell-Trap, and Physical Mirror Animations: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3160 // Keep Drizzt's Loot, Disable Malchor Harpell: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3170 // No Drow Avatars On Party In Underdark: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3183 // Romance Cheats: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3190 // Rest Anywhere (Japheth): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3200 // Sellable Items (Icelus): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #3210 // Minimum Stats Cheat: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4000 // Adjust Evil joinable NPC reaction rolls: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4010 // Improved Fate Spirit Summoning: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4020 // ToB-Style NPCs: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4030 // Consistent Stats: Edwin -> Use BG Values: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4031 // Consistent Stats: Edwin -> Use BG2 Values: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4040 // Consistent Stats: Jaheira -> Use BG Values: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4041 // Consistent Stats: Jaheira -> Use BG2 Values: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4050 // Change Jaheira to Neutral Good: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4060 // Consistent Stats: Minsc -> Use BG Values: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4061 // Consistent Stats: Minsc -> Use BG2 Values: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4070 // Consistent Stats: Viconia -> Use BG Values: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4071 // Consistent Stats: Viconia -> Use BG2 Values: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4080 // Make Khalid a Fighter-Mage (Domi): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4090 // Make Montaron an Assassin (Andyr): v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4100 // Change Korgan to Neutral Evil: v11
~BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #4110 // Give Kagain A Legal Constitution Score of 19: v11

Bardziej rozszerzona multiinstalacja:

Kod:
@echo off

setup-tobEx.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 100 101 102 103 105 106 107 108 109 111 113 114 115 116 117 119 121
setup-ascension.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 0 1 2 3 4 5
setup-bg2fixpack.exe --language 1 --skip-at-view --force-install-list 0 2 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
setup-dsoa.exe --language 4 --skip-at-view --force-install-list 0 1 4 6 8
setup-morituri.exe --language 2 --skip-at-view --force-install-list 0
setup-tactics.exe --language 5 --skip-at-view --force-install-list 0 1 8 9 11 14 15 26 27 28
setup-rr.exe --language 7 --skip-at-view --force-install-list 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
setup-impasylum.exe --language 4 --skip-at-view --force-install-list 0 1 2 3
setup-aurora.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 0
setup-itemupgrade.exe --language 4 --skip-at-view --force-install-list 0 1
setup-ruad.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 0 1
setup-solaufein.exe --language 5 --skip-at-view --force-install-list 0
setup-bg2_tweaks.exe --language 6 --skip-at-view --force-install-list 20 40 60 80 100 110 130 140 1010 1020 1040 1060 1070 1080 1020 1150 1161 1180 1190 1200 2040 2060 2140 2151 2220 2300 3012 3020 3030 3040 3050 3060 3073 3080 3090 3100 3110 3120 3123 3124 3140 3150 3160 3170 3190 3200
setup-atweaks.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 100 101 103 110 115 120 125 130 140 155 156 180 190 191 200 201 203 210 211 212 213 302 303 310 510 999
setup-d0tweak.exe --language 3 --skip-at-view --force-install-list 0 1 2 4 5 10 11 12 13 17
setup-oversight.exe --language 5 --skip-at-view --force-install-list 1 6
setup-arestorationp.exe --language 0 --skip-at-view --force-install-list 0 1 2 3 4 5 6 7 8
exit


Pierwotnie zawiera też (po Tacticsie) setup-scsii.exe --language 2 --skip-at-view --force-install-list 1000 1010 1030 2000 2010 2020 2030 2050 2140 2150 3000 3010 3030 3040 3050 3070 3080 3530 3540 4010 4030 4040 4050 4080 5000 5010 5020 5030 6000 6010 6015 6020 6030 6035 6040 6051 6061 6070 6071 6090 6095 6101 6108 6110 6123 6130 6135 6137 6139 6151 6161 6171 6181 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6900 7000 7010 7020 7033 7040 7050 7051 7060 7065 7071 7080 7090 7110 7120 7126 7130 7140 7150 7160
W tym połączeniu jednak występuje błąd w Lochach Irenicusa, uniemożliwiający rozpoczęcie gry (konflikt obowiązkowego komponentu 1000 SCS z Improved Ilyich Tactics 0). Da się to jakoś obejść, bo udało mi się to zainstalować, ale wiąząło się to chyba z podmianami/deletowaniem plików w Override i ponowną instalacją Tacticsa (co przy reinstalacji z SCS trwa ponad 3 kwadranse). Nie wiem czy da się podpiąć Widescreen (nie wiem jakie opcje trzeba określić), ale instalowałem oddzielnie.

Lista komponentów ww. modów na mediafire i stronie klanowej.

Najoptymalniejsze efekty uzyskamy jednak przy modyfikacji modów. Ma to miejsce w przypadku niekompatybilności poszczególnych dodatków/komponentów. Trzeba jednak znać się na kodowaniu.

Edit:
1. Dotyczy Zmiennokształtnego. Poprawiają go 2 mody:
BG2_TWEAKS/SETUP-BG2_TWEAKS.TP2~ #0 #1150 // Shapeshifter Rebalancing: v11
SCSII/SETUP-SCSII.TP2~ #0 #4040 // Improved shapeshifting: v21
Instalujemy jeden z nich.
2. Item Upgrade - zmieniłem n skróconą wersję, komoponenty 0 i 1, a nie 10 i 11. Pojawia się błąd "No Valid Replies" przy upgrade Rękawic kieszonkowca.
_________________
Varscona.pl | Baldurs Gate - youtube | Children Of Bhaal - youtube | Twitch
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Kinski 
Dziecię Bhaala
Zajebójca

Wiek: 38
Posty: 1364
Podziękowano 78 razy
Skąd: Białoruś
Wysłany: 2013-06-01, 23:18   

Dobre i złe wiadomości. Zła jest taka, że występuje konflikt między SCS a Tacticsem odnośnie Lochów Irenicusa. Dobra, że udało mi się to częściowo rozwiązać - wystarczy wrzucić plik ar0602 do Override. Mamy Lochy z Tactics (jednak magowie mają skrypty SCS).

Kolejna zła. Przy wejściu do Podmroku wywala krytyczny błąd.

Kod:
ASSERTION FAILED! Return Address: 0x85F728 File: ObjAnimation.cpp Line: 22763 Expression: FALSE Message: (null)
ObjAnimation.cpp 22763

Jest on związany z niewłaściwymi animacjami dwóch svirnebli - udsvir05 i udsvir06. Zmianom też uległ wygląd niektórych svirnebli. Trudno mi zlokalizować winowajcę. Rozwiązanie też jest tymczasowe, ze względu na to, że innego nie znalazłem. Wrzucić ar2100 do Override. Wady - brak Therndle Daglefodda. Jeśli ktoś wie jak poprawić te animacje - proszę o kontakt.

Edit: porównując animacje doszedłem do wniosku, że winowajcą jest mod Aurora's Shoes and Boots. Można spokojnie z niego zrezygnować.

Edit 2:
Kod:
setup-solaufein.exe --language 5 --skip-at-view --force-install-list 0

Niestety, ale mimo odpowiedniego ustawienia języka (5 - pl), instaluje się portugalski (4 - prl). Opcje: 1. zrezygnować z moda. 2 to samo, ale doinstalować Xana (szybciej dostępny, bo już w mieście), 3. odinstalować/zainstalować oddzielnie (potrwa to co najmniej z godzinę).
_________________
Varscona.pl | Baldurs Gate - youtube | Children Of Bhaal - youtube | Twitch
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group