Children of Bhaal (Forum)
Największy polski Klan Sagi Baldur's Gate - Children of Bhaal

Varia - II Konkurs Modotwórców

L`f - 2014-05-17, 00:48
Temat postu: II Konkurs Modotwórców
REGULAMIN II KONKURSU MODOTWÓRCÓW
"Chcę przeżyć przygodę, jakiej nie miałem(/-am) jeszcze w życiu."
Pod patronatem Klanu Children of Bhaal i Grupy Uczniów Gonda


1. W Konkursie może wziąć udział każdy pełnoprawny Użytkownik Forum Klanu Children of Bhaal (zwanego dalej Forum).
2. Podstawą wzięcia udziału jest zgłoszenie połączone z nadesłaniem konkursowej pracy. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Pracę konkursową może stanowić każdy przedmiot konkursu (wyszczególniony w suplemencie) wydany w okresie I-XI 2014 r.
4. Zgłoszenie stanowi zgodę na opublikowanie pracy na Forum i Stronie Klanu Children of Bhaal (zwanych dalej Witryną CoB) oraz zapewnienie wyłączności na publikację w takiej postaci (oznacza to, że praca może zostać opublikowana poza Witryną CoB pod warunkiem, że np. będzie stanowić część większej produkcji). Obostrzenie to nie dotyczy twórczości literackiej z gatunku opowiadanie/wiersz.
5. Zabronione są wszelkiego rodzaju oszustwa, np. plagiat.
6. Prace należy zgłaszać do 30 XI 2014 r.
7. Przewiduje się przyznanie nagród dla miejsc od I do III - Organizatorzy i Jury nie są jednak bezwzględnie zobowiązani do wyłonienia spośród uczestników całego podium, a wyłącznie zwycięzcy Konkursu. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń bądź niewystarczającej zdaniem Jurorów wartości merytorycznej (lub - w przypadku twórczości literackiej - artystycznej) zgłoszonych prac.

Cytat:
EXTEND_TOP WISH 1
+ ~Global("WishAdventure","GLOBAL",0)
OR(2)
CheckStatGT(LastTalkedToBy,9,INT)
CheckStatGT(LastTalkedToBy,9,WIS)~ + ~Chcę przeżyć przygodę, jakiej nie miałem jeszcze w życiu.~ ~Chcę przeżyć przygodę, jakiej nie miałam jeszcze w życiu.~ + przygoda
END

APPEND WISH
IF ~~ THEN BEGIN
przygoda
SAY ~Zaprawdę, tak wiele mogę ci darować misji, że nie wiem, której z nich najchętniej chciał<HESHE>byś dopełnić. Czego ma dotyczyć twoja przygoda?~
+ ~OR(2)
CheckStatGT(LastTalkedToBy,14,INT)
CheckStatGT(LastTalkedToBy,14,WIS)~ + ~Pragnę kształtować rzeczywistość wedle własnej woli. Daruj mi odrobinę podobnej mocy, a sam<HESHE> ustawię przygody na swojej drodze.~ + przygoda-dar
END

IF ~~ THEN BEGIN przygoda-dar
SAY ~Twemu życzeniu stanie się zadość. Czyń zgodnie z regułami, które wytyczyłem w zwoju, a stworzone przez ciebie dzieło dostarczy niezapomnianych przeżyć nie tylko tobie, ale i wielu przybyszom z różnych zakątków Sfer.~
IF ~~ THEN DO ~SetGlobal("WishAdventure","GLOBAL",1)
GiveItemCreate("foganncn",LastTalkedToBy,0,0,0)~ EXIT
END
END

SUPLEMENT DO REGULAMINU
opis elementów szczególnych II Konkursu Modotwórców oraz aspektów zgłaszanej pracy konkursowej:


1. Przedmiotem konkursu jest modyfikacja do Sagi Baldur's Gate.
2. Objętość pracy nie ma znaczenia; głównym kryterium jest spójność i dopracowanie.
3. Dodawana zawartość winna rozpoczynać się w momencie, gdy gracz wypowiada do dżina przywołanego czarem Ograniczone życzenie słowa: "Chcę przeżyć przygodę, jakiej nie miałem(/-am) jeszcze w życiu"*.
4. W związku z powyższym warunkiem, mod konkursowy powinien być przeznaczony do oryginalnych wersji Baldur's Gate II (z dodatkiem Tron Bhaala lub bez). Dostosowanie modyfikacji do Baldur's Gate II: Enhanced Edition może zostać uznane za dodatkowy atut.
5. Wysłany lub opublikowany mod konkursowy powinien być gotowy do instalacji, ponadto musi zawierać dokumentację dotyczącą autora i zawartości.
6. Nadesłane prace oceniać będzie Jury II Konkursu Modotwórców w składzie: Zed Nocear (Uczeń Gonda i laureat I Konkursu Modotwórców), Vinci (Avatar Oghmy i juror I Konkursu Modotwórców) oraz L`f (Avatar Gonda i juror I Konkursu Modotwórców).
7. Nagrody: Przewidujemy nagrody rzeczowe (gadżety związane z Klanem lub grupą Uczniów) dla autorów trzech najlepszych prac konkursowych. Dodatkowo zostaną oni uhonorowani kolorem FoG-u, a jeśli zechcą pozostać aktywnymi modotwórcami, po konsultacji z Avatarem Gonda będą mogli stać się pełnoprawnymi Uczniami Gonda. Zwycięzca Konkursu zostanie wyróżniony specjalną rangą. Najlepsze (według wyboru Jury) prace zostaną opublikowane na Forum i otrzymają rekomendację Klanu.

*Wkrótce na Forum zostanie umieszczony fragment skryptu modyfikujący dialog z dżinem, który trzeba będzie zawrzeć w swojej instalce w celu zapewnienia kompatybilności między wszystkimi modami konkursowymi.Prace konkursowe w formie spakowanych załączników należy wysyłać do Avatara Gonda - L`fa, drogą mailową (elef[at]g.pl) lub poprzez prywatną wiadomość. Z nim należy również wyjaśniać wszelkie kwestie sporne, niejasne lub nieobjęte regulaminem.

L`f - 2014-08-31, 17:13

Witajcie! Od ogłoszenia konkursu minęło już trochę czasu, zatem dla wszystkich, którzy już przygotowują prace konkursowe, jak i dla ewentualnych chętnych, zamieszczam wzór instalki zawierający materiały zapewniające wzajemną kompatybilność modów konkursowych. Na materiały owe składa się odpowiednia modyfikacja oryginalnego dialogu z dżinnem z zaklęcia 'Ograniczone życzenie', jak i szablon pliku dialogowego, dzięki któremu zakodujecie własną interakcję z geniuszem.

Szablon instalki zawiera odpowiednią konstrukcję folderów i trzy pliki:
1. setup-XXXX.tp2 - obowiązkowe dla pracy konkursowej instrukcje instalacji,
2. FoG_wish.d - wspólne dla wszystkich prac konkursowych zmiany oryginalnego pliku WISH.DLG - tego kodu nie wolno zmieniać,
3. wish.d - szablon wprowadzający osobne dla każdej pracy konkursowej ścieżki rozmowy z dżinnem.

W treści plików zawarłem krótkie instrukcje i zastrzeżenia, w jaki sposób należy zmienić plik celem nadania mu funkcjonalności, o ile w ogóle można go zmienić.

Jeśli macie już stworzoną część zawartości i testową instalkę, dostosowanie jej do instalki wzorcowej nie powinno nastręczyć Wam żadnych problemów. Wystarczy jedynie scalić foldery i dodać do załączonego pliku TP2 własne instrukcje instalacji, po czym spersonalizować szablon WISH.D. Jeśli dopiero zamierzacie wziąć udział w Konkursie - warto zapoznać się z załączonymi plikami i zacząć prace nad modem 'od początku', czyli od modyfikacji szablonu rozmowy z dżinnem właśnie.

Wszelkie pytania i zastrzeżenia związane z załączoną zawartością (a także propozycje poprawy bądź ulepszenia kodu) należy zamieszczać jako post w niniejszym temacie.


Przy okazji w imieniu Organizatorów przypominam, że cały czas czekamy na Wasze zgłoszenia. Do rozwiązania pozostało sporo czasu, a na rozpoczęcie prac nad modem nie jest jeszcze za późno - wielkość modyfikacji nie ma znaczenia przy ocenie, więc ci, którzy jeszcze się wahają nad wzięciem udziału w Konkursie Modotwórców, mają równe szanse na wygraną i zdobycie nagród. Zachęcamy!

Tuldor88 - 2014-08-31, 19:41

Mała uwaga - kodowanie wszystkich plików w instalce (.tp2 i obu .d) to obecnie ANSI, jeśli występują w nim polskie znaki w grze mogą pojawić się krzaki, wiec doradzam zmianę formatu na UTF-8.
Cahir - 2014-08-31, 19:46

Racja, szczególnie niezbędne jest to w BG(2):EE, gdzie jeśli kodowanie nie będzie w UTF-8 bez BOM, gra będzie wywalała do pulpitu.
L`f - 2014-08-31, 20:19

Dzięki za sugestie - w poście wyżej załączam alternatywną wersję instalki.

Inna sprawa, że nie bardzo wiem, od czego zależą problemy z kodowaniem. Od systemu dekodowania/kodowania plików tekstowych w danej wersji gry? Wersji WeiDU? Systemu? O ile słyszałem kiedyś, że w EE były z tym problemy, o tyle przez lata instalacji różnych modów z plikami kodowanymi w ANSI (chyba standard, jak porównałem kilka plików z różnych produkcji) nigdy problemów nie miałem (czyste BG II + ToB).

EDIT do postu niżej:

M̨ͦ̓͆ȁ̩̀̇ͫ̋͘m̵ͨ͌͌̂̅̚ ̡̟͖̭̪ͧw̴͎̖̪̃ͧͦ ̢̞̼̗̞̘͔̎̓̈́͒͂ͩͅs̺̫͙̖̥̄͗ͤǩͫ̍̊̊̀r͍̙̬̫̱ͣy̱̑͂ͣ̉ͤͦp͍͍̮̝͓̯͎t̪̼͚ͤ̆ͅa̲͉̲ͤ͒́ͯc͕̼ͤ̉h̢̟̗̳̦̗ͪͫ̎́ͧ͐̚ ̻͚̈́̓ͯͭ̄Ǎ̯͇̈́̄̎͛̽̍N͍̦̩͓̯̱̍̾ͨͪ͂͒͝S̸̑̿Į ͇̝̻̘̻̼̃ͧ̋́̃̚͞i͎̊̉͠ ͍͈͈ͅn̩ͨͭ́̌͐i͉̤̪͔̺ͤͩêͥ̅͏̜̥̖̺ ̭͖͇̻͒̃̒͆ͯͣ̕w̆ḯ̀҉̠̘͔d͍̳͐͊̋ͣͦz̷̭̘͉̺͕̣̼ę̖̭̋̎̋͐ ̣͙̟ͧ͂p̡̺̱̙̆̏͛ͮ͋ṙ̘̫̬̈́o̰̗͇͊b̘͖̟̓ͅl͓̦͖̰͔̝̫͠e̷̻̪̳̪ͫͭ͆m͍̟̞̟͕͚̉͒u̬͙͂̋͡ ̯͖̈́̿̋͞z̭͓̊͆̅ ̀̀͆̽k̵̹̞̖̺̿̌r͙̝̜͈̻͈̟ͣͪͭͨz̲̭͈ͨͪ̄ͨ̉͛ͩa̠͓̼͑k̨͈̥̪̤ͮͦ̉̌͗͂ͅa͔̪̣͓͖̬͙͆̀m̬͉̏͋ͤ̈ͤ́i̓͒ͣ͒.̆ͯ

EDIT do edita do edita - właśnie dlatego dałem jednak w spoiler.
(Jeszcze trochę i wydzielić by trzeba, bo temat w końcu poważny. :>)

Tuldor88 - 2014-08-31, 20:30

Też nie wiem skąd ten problem się bierze ale.. ale już się z nim spotkałem tutaj:
http://athkatla.cob-bg.pl...r=asc&start=102 (pierwsze 3 posty)
dlatego wolałem o tym wspomnieć...

EDIT na edita powyżej :P

Nie wiem jak Inni L'f ale... ja Cię nie zrozumiałem ^^

L`f - 2014-10-30, 18:20

Uwaga! W dniu dzisiejszym dokonałem aktualizacji wzoru instalki modu konkursowego. Zmiany dotyczą wyłącznie pliku *.TP2 - nowa wersja tegoż pozwala na poprawne zainstalowanie modów konkursowych po instalacji World of Baldur's Gate, dodany również został komunikat błędu niezgodności wersji pliku WISH.DLG.

Zaaktualizowane materiały można ściągnąć ze starych linków w powyższym poście.

Wszystkich Uczestników zapraszam do ściągnięcia nowych plików. Jeśli macie już gotową instalkę, wystarczy, że uaktualnicie odpowiednie sekcje w swoim pliku *.TP2, by uczynić swój mod kompatybilnym z BGII z zainstalowanym WoBG.

W dalszym ciągu zachęcam wszystkich Użytkowników Forum do wzięcia udziału w konkursie. Mogłoby się wydawać, że zostało niewiele czasu do zamknięcia zgłoszeń - lecz miesiąc to wcale nie tak mało, by stworzyć niewielki, a zarazem dopracowany mod. Rozbudowanie modu nie jest kryterium, według którego oceniamy prace - nadal macie zatem realne szanse na podium i nagrody. Zachęcamy!

Tuldor88 - 2014-11-30, 12:48

Takie malutkie przypomnienie dla tych jacy coś tworzyli - podeślijcie prace ludziki bo termin się już zbliża, a współgracze (w tym i moja skromna osoba) nie mogą się doczekać zestawu nowych przygód :wink:
L`f - 2014-12-05, 20:59

Zaplanowany termin rozwiązania się już zbliża - lecz zgłoszeń jest, bądź co bądź, dość niewiele, a sądzę, że wśród Forumowiczów znalazło by się jeszcze co najmniej parę osób, które niewielkim wysiłkiem mogłyby stworzyć fajny modzik zgodny z konkursowymi realiami. A może już zaczęły coś robić, lecz stwierdziły, że zostało za mało czasu i nie dokończą?

Niemniej jednak oficjalnie ogłaszam, że ostateczny termin zgłaszania prac konkursowych zostaje przesunięty na dzień 3.03.2015 r., zaś rozwiązanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi dwa tygodnie później - 17.03.2015 r.

Trzy miesiące (licząc od dnia dzisiejszego) to dość czasu na dokończenie zaczętego modu (o ile jest on dość nieduży - a nie oczekujemy, że zgłaszane będą megamodyfikacje ;>), a i całkiem świeży pomysł da się w tym czasie rozwinąć. Przypominam, że na autorów najlepszych prac czekają gadżety związane z Klanem CoB oraz promocja do forumowego grona Uczniów Gonda. Zapraszamy!

morgan - 2014-12-05, 21:12

Może Tuldor stworzył na tyle dobrą pracę, że ludzie się zawstydzają majestatu?;)
L`f napisał/a:
Trzy miesiące (licząc od dnia dzisiejszego)

Pisałeś to w środę?;)

Tak czy owak dołączam się do zaproszenia.

Tuldor88 - 2014-12-05, 21:51

Jam się już wcześniej dołączał tedy i teraz zachęcam do wykańczania i wysyłania prac, im więcej tym weselej a dla questowych linijek zawsze się miejsce znajdzie :smile:
Nie "zewstydzajcie się" jako morgan rzekł :razz:

L`f - 2014-12-05, 21:54

morgan napisał/a:
Pisałeś to w środę?;)

Oj tam, oj tam - zimowe wieczory są na tyle długie, że te dwa dni można wybaczyć. ;P

Dość, że czasu jest sporo i każdy, komu dopisze pomysł (na życzenie) i chęć (na jego realizację ;>) powinien sobie dać radę z przygotowaniem niewielkiej i zarazem zgrabnej modyfikacji.

Tuldor88 - 2015-03-03, 20:49

Tik tak, tik tak, to pan tik-tak... czy jakoś tak :razz:

No dobra ludziki, deadline (prawie jak z mego podpisu :razz: ) nadszedł, pora wyskakiwać z modów kto jeszcze nie nadesłał :wink:

L`f - 2015-03-03, 22:50

Otóż to. ;)

Ustalony termin upływa za nieco ponad godzinę, jednak - jeśli ktoś potrzebuje jeszcze ostatnich szlifów - ma szansę dosłać swoją pracę do niedzieli włącznie (8.03.2015). Równolegle trwać będą obrady konkursowego jury. Przypominam, że niezależnie od warunkowego przedłużenia terminu zgłoszeń rozwiązanie konkursu nastąpi w ustalonym terminie 17.03.2015 r.

L`f - 2015-03-16, 23:17

Moi drodzy, termin zgłaszania modów minął ponad tydzień temu - konkurs zostanie ostatecznie rozwiązany w najbliższą niedzielę.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group