Szczegó³y podziźkowań otrzymanych przez uæytkownika morgan
LP Temat Ilo¶ę Wykres
1 (Przejd¼) Pytania o mody 17 (4%)
2 (Przejd¼) Neverending Journey PL (v0.4 - dla NeJ2 v6.91+6.94) 16 (4%)
3 (Przejd¼) Problemy z modami 15 (3%)
4 (Przejd¼) Shadows over Soubar PL (v0.8 - dla SoS v1.15) 15 (3%)
5 (Przejd¼) Tortured Souls - pytania i porady 14 (3%)
6 (Przejd¼) The Big Picture PL (v0.5 - dla BP v181_b4611) 11 (2%)
7 (Przejd¼) The Darkest Day PL (v0.6 - dla TDD v1.14) 10 (2%)
8 (Przejd¼) Region of Terror PL (v0.5 - dla RoT v4.0) 8 (2%)
9 (Przejd¼) Pytania dotycz±ce zawarto¶ci, zasad i sposobów gry, czź¶ę I 8 (2%)
10 (Przejd¼) BGT - NTotSC/DSotSC - pytania i porady 8 (2%)
11 (Przejd¼) Baldur's Gate Trilogy - pytania i porady 8 (2%)
12 (Przejd¼) [BG2] Fishing for Trouble v3.0 hf 1 PL 7 (2%)
13 (Przejd¼) Megaupdate megamodów v1 6 (1%)
14 (Przejd¼) Instalacja modów 6 (1%)
15 (Przejd¼) The Darkest Day - pytania i porady 6 (1%)
16 (Przejd¼) The Secret of Bone Hill v 2.75c 5 (1%)
17 (Przejd¼) Pytania i porady odno¶nie modowania 5 (1%)
18 (Przejd¼) Podzia³ plików 5 (1%)
19 (Przejd¼) [BG2] The Sellswords v5 5 (1%)
20 (Przejd¼) [BG2] Back to Brynnlaw v4 5 (1%)
21 (Przejd¼) [BG2] Oversight v16 5 (1%)
22 (Przejd¼) Ciemna Noc..... CDN :) 5 (1%)
23 (Przejd¼) Pytania o mody 4 (1%)
24 (Przejd¼) NeJ - problemy z przek³adem 4 (1%)
25 (Przejd¼) Avi Maya Project 4 (1%)
26 (Przejd¼) WoBG 4 (1%)
27 (Przejd¼) Plebiscyt CoB [III ed.] - wyniki 4 (1%)
28 (Przejd¼) [BG I/BGT/BG:EE] The Lure of the Sirine's Call v13 4 (1%)
29 (Przejd¼) [BG2] Ascension v1.4.24 4 (1%)
30 (Przejd¼) Automatycznie od¶wieæany ShoutBox - zg³oszenia 4 (1%)
31 (Przejd¼) [BG II/BGT] Teleport Spell Mod v14 4 (1%)
32 (Przejd¼) [BG2] Adalon's Blood v14 4 (1%)
33 (Przejd¼) Shadows over Soubar - pytania i porady 4 (1%)
34 (Przejd¼) Najlepszy komiks na ¶wiecie :] 4 (1%)
35 (Przejd¼) [BG II] Pytania i porady dla pocz±tkuj±cych i wyjadaczy 4 (1%)
36 (Przejd¼) Nasze Zwierzaki oraz zwierzaki jako takie 4 (1%)
37 (Przejd¼) Klawisz "TAB" 4 (1%)
38 (Przejd¼) Bugi w WoBG, Czź¶ę I 4 (1%)
39 (Przejd¼) [BG II] Kim przeszli¶cie grź? 4 (1%)
40 (Przejd¼) Miniupdate minimodów v1 4 (1%)
41 (Przejd¼) Zew Wichru - wznowienie prac... 3 (1%)
42 (Przejd¼) [BG2] Resize Worldmap Mod v0.4 3 (1%)
43 (Przejd¼) Zmiany pseudonimów 3 (1%)
44 (Przejd¼) Problem z <CHARNAME> 3 (1%)
45 (Przejd¼) [BG II] Problemy techniczne 3 (1%)
46 (Przejd¼) [BGT/BG2] Neverending Journey for Baldur's Gate Trilogy 3 (1%)
47 (Przejd¼) The Big Picture - pytania i porady 3 (1%)
48 (Przejd¼) Tortured Souls PL (v0.5 - dla TS4BP v6.10) 3 (1%)
49 (Przejd¼) x#kagain.tra 3 (1%)
50 (Przejd¼) Problem z przek³adem 3 (1%)
51 (Przejd¼) [BG2] Reunion v1 3 (1%)
52 (Przejd¼) Powrót 3 (1%)
53 (Przejd¼) [BG2] BhaalHunter 3 (1%)
54 (Przejd¼) [BG2] Umbra of T.R.O.W 3 (1%)
55 (Przejd¼) [BG I] Pytania i porady dla pocz±tkuj±cych i wyjadaczy 3 (1%)
56 (Przejd¼) Postźp t³umaczenia NeJ 3 (1%)
57 (Przejd¼) Nieobecni... 3 (1%)
58 (Przejd¼) CoBowy banner 2 (0%)
59 (Przejd¼) Zakończenie korekty CtB 2 (0%)
60 (Przejd¼) [BG2] Celestiales v1.2 2 (0%)
61 (Przejd¼) [BG2] Wheels of Prophecy v6 2 (0%)
62 (Przejd¼) [BG2] The Tactics Mod v25 2 (0%)
63 (Przejd¼) Poezja Witolda Zimmera 2 (0%)
64 (Przejd¼) Zakończenie t³umaczenia CtB 2 (0%)
65 (Przejd¼) CoB Cleric Kitpack - o projekcie 2 (0%)
66 (Przejd¼) Check the Bodies PL (v0.4 - dla CtB v3.0) 2 (0%)
67 (Przejd¼) Edytory (DLTCEP, NI, Shadow Keeper itd) 2 (0%)
68 (Przejd¼) NTotSC - pytania i porady 2 (0%)
69 (Przejd¼) [BG2] Tower of Deception 2 (0%)
70 (Przejd¼) [BG2] ToB Hacks v0.5.1 2 (0%)
71 (Przejd¼) Bany 2 (0%)
72 (Przejd¼) Nasze zdjźcia :) 2 (0%)
73 (Przejd¼) [BG II] Szybko¶ę (Prźdko¶ę) poruszania siź 2 (0%)
74 (Przejd¼) Czary maga (i barda) 2 (0%)
75 (Przejd¼) [Komentarze do] Dzia³ o Sadze Baldur's Gate 2 (0%)
76 (Przejd¼) Ko¶ció³ katolicki i pogl±dy jego 2 (0%)
77 (Przejd¼) pracownia pschzf 2 (0%)
78 (Przejd¼) [BG2] Mersetek 2 (0%)
79 (Przejd¼) [BG II] Lista przedmiotów i miejsca, gdzie je znale¼ę 2 (0%)
80 (Przejd¼) Megainstalacje BGT - pytania i porady 2 (0%)
81 (Przejd¼) Uwagi do dopisków morgana w postach innych uæytkowników 2 (0%)
82 (Przejd¼) [BG I] Problemy techniczne 2 (0%)
83 (Przejd¼) All NPCs at the Beginning - pytania i porady 2 (0%)
84 (Przejd¼) Region of Terror - pytania i porady 2 (0%)
85 (Przejd¼) Druæyna na WoBG 2 (0%)
86 (Przejd¼) [Opinie i Uwagi] Racjonalizacja 2 (0%)
87 (Przejd¼) [BG2] Kangaxx mejorado 2 (0%)
88 (Przejd¼) Zakończenie korekty SoS 1 (0%)
89 (Przejd¼) Saerileth - pytania i porady 1 (0%)
90 (Przejd¼) Kompatybilno¶ę BGT - pytania i porady 1 (0%)
91 (Przejd¼) Lista ARE do TDD 1 (0%)
92 (Przejd¼) [PN] M¦ RPA'10 1 (0%)
93 (Przejd¼) Athkatla - Forum Klanu CoB 1 (0%)
94 (Przejd¼) [BG I] Pocz±tki rozgrywki - pytania, porady 1 (0%)
95 (Przejd¼) [Opinie i Uwagi] Evil_Mod II 1 (0%)
96 (Przejd¼) T³umaczenie brakuj±cej zawarto¶ci WoBG 1 (0%)
97 (Przejd¼) [BG2] Vampire Tales 1 (0%)
98 (Przejd¼) Czytam skrypt postaci/obszaru i nie rozumiem... 1 (0%)
99 (Przejd¼) Pytania i porady dotycz±ce tworzenia NPC 1 (0%)
100 (Przejd¼) The Darkest Day - opinie, uwagi 1 (0%)
101 (Przejd¼) Zas³yszane - poruszajace - wiersze 1 (0%)
102 (Przejd¼) Vecna - pytania i porady 1 (0%)
103 (Przejd¼) Wybory prezydenckie '10 1 (0%)
104 (Przejd¼) [PN] M¦ RPA'10 - typer 1 (0%)
105 (Przejd¼) Neverending Journey - pytania i porady 1 (0%)
106 (Przejd¼) ToBEX - pytania i porady 1 (0%)
107 (Przejd¼) [BG2] Alternatives v13-2 1 (0%)
108 (Przejd¼) CoB Cleric Kitpack - nabór 1 (0%)
109 (Przejd¼) [BG II] Problemy z romansami 1 (0%)
110 (Przejd¼) Problemy z przek³adem 1 (0%)
111 (Przejd¼) CoM Forge 1 (0%)
112 (Przejd¼) Uwagi do t³umaczenia NeJ 1 (0%)
113 (Przejd¼) Mod - Technologia ("Drugie Skrzypce") 1 (0%)
114 (Przejd¼) Kap³an Deneira 1 (0%)
115 (Przejd¼) Classic Adventures, wersja testowa 1 (0%)
116 (Przejd¼) Muzyczne dedykacje 1 (0%)
117 (Przejd¼) Problemy z przek³adem 1 (0%)
118 (Przejd¼) Valen NPC - pytania i porady 1 (0%)
119 (Przejd¼) BGT vs BG1 + kilka modów 1 (0%)
120 (Przejd¼) Spolszczenie g³osów postaci w The Darkest Day 1 (0%)
121 (Przejd¼) [solucja][TT3600] ¦wi±tynia Zapomnianego Boga 1 (0%)
122 (Przejd¼) [BG II] Zagadki Tronu Bhaala 1 (0%)
123 (Przejd¼) [BG I] Hardcore Challenge [Zasady] 1 (0%)
124 (Przejd¼) World of Baldur's Gate - Propozycje dodatków i zmian 1 (0%)
125 (Przejd¼) Tfurczo¶ę mgna - komenty 1 (0%)
126 (Przejd¼) Ulubiony utrudniacz 1 (0%)
127 (Przejd¼) Peculiar kits 1 (0%)
128 (Przejd¼) Idea wojny 1 (0%)
129 (Przejd¼) Spolszczenie Dialog Checker 1 (0%)
130 (Przejd¼) Kuplety, fraszki o Forumowiczach;> 1 (0%)
131 (Przejd¼) [BG II] Prace 1 (0%)
132 (Przejd¼) 3 Itemki w³asnej roboty :) 1 (0%)
133 (Przejd¼) Sk±d pobraę NTOTSC i Patche? 1 (0%)
134 (Przejd¼) Moja druæyna z modów 1 (0%)
135 (Przejd¼) DSotSC [WeiDU] - pytania i porady 1 (0%)
136 (Przejd¼) [BG II] Odpźdzanie Nieumar³ych 1 (0%)
137 (Przejd¼) Cicerone po Athkatli - przeczytaj koniecznie 1 (0%)
138 (Przejd¼) BGEE/BG2EE - pytania ogólne dotycz±ce korekty przek³adu 1 (0%)
139 (Przejd¼) [BGT] BG1 NPC's at Beginning 1 (0%)
140 (Przejd¼) Kroniki Pani Tajemnic 1 (0%)
141 (Przejd¼) Pi³karskie mistrzostwa ¶wiata 2018 roku w Rosji 1 (0%)
142 (Przejd¼) Licytacja (podzia³ plików do t³umaczenia SoS) 1 (0%)
143 (Przejd¼) Lista modów na stronie - opinie, komentarze 1 (0%)
144 (Przejd¼) [BGT][Items] ThalantyrItemUpgradeMod 1 (0%)
145 (Przejd¼) Licytacja (podzia³ plików do t³umaczenia RoT) 1 (0%)
146 (Przejd¼) Yvette NPC - pytania i porady 1 (0%)
147 (Przejd¼) Zapomniane Krainy w ksi±ækach 1 (0%)
148 (Przejd¼) Offtopic 1 (0%)
149 (Przejd¼) [BG2] Jan's Extended Quest 1 (0%)
150 (Przejd¼) Film godny polecenia 1 (0%)
151 (Przejd¼) GUI dla BG1 + Widescreen - Beta testing 1 (0%)
152 (Przejd¼) Romans z Valygarem 1 (0%)
153 (Przejd¼) Item Upgrade - upgrade t³umaczenia 1 (0%)
154 (Przejd¼) Krótka historia dzia³u 1 (0%)
155 (Przejd¼) Problemy z instalacj± 1 (0%)
156 (Przejd¼) Aurora's Shoes and Boots - pytania i porady 1 (0%)
157 (Przejd¼) Sword Coast Stratagems II - pytania i porady 1 (0%)
158 (Przejd¼) W³asne modyfikacje 1 (0%)
159 (Przejd¼) Wst±pienia i awanse 1 (0%)
160 (Przejd¼) [BG2EE] ToB Tourist 1 (0%)
161 (Przejd¼) ToEE mod - Circle of Eight 1 (0%)
162 (Przejd¼) Multiinstall 1 (0%)
163 (Przejd¼) Czego teraz s³uchasz? 1 (0%)
164 (Przejd¼) Ksiźga Nieskończonych Czarów 1 (0%)
165 (Przejd¼) Dyskusje z Shouta;) 1 (0%)
166 (Przejd¼) Problemy z t³umaczeniem 1 (0%)
167 (Przejd¼) Warsztat t³umaczenia - pytania i porady 1 (0%)
168 (Przejd¼) [BG2] CoM Encounters v. 1.08 1 (0%)
169 (Przejd¼) Neverwinter Nights: Enhanced Edition 1 (0%)


Strona g³ówna panelu

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group