Szczegó³y podziźkowań przyznanych przez uæytkownika morgan
LP Temat Ilo¶ę Wykres
1 (Przejd¼) I Konkurs T³umaczy - repozytorium plików 7 (3%)
2 (Przejd¼) Uwagi do t³umaczenia NeJ 7 (3%)
3 (Przejd¼) Problem z przek³adem 6 (3%)
4 (Przejd¼) Offtopic 6 (3%)
5 (Przejd¼) Zakończenie t³umaczenia CtB 5 (2%)
6 (Przejd¼) Licytacja (podzia³ plików do t³umaczenia RoT) 4 (2%)
7 (Przejd¼) Licytacja (podzia³ plików do t³umaczenia SoS) 4 (2%)
8 (Przejd¼) Wolumin Skarg i Zaæaleń (Forum) 3 (1%)
9 (Przejd¼) Athkatla - Forum Klanu CoB 3 (1%)
10 (Przejd¼) Problemy z t³umaczeniem 3 (1%)
11 (Przejd¼) TS - jako czź¶ę Big Picture 3 (1%)
12 (Przejd¼) Lista modów na stronie - opinie, komentarze 3 (1%)
13 (Przejd¼) Czego teraz s³uchasz? 3 (1%)
14 (Przejd¼) setup.tra 3 (1%)
15 (Przejd¼) Wieæa Durlaga - Galeria Klanu CoB 3 (1%)
16 (Przejd¼) Historia Klanu - pro¶ba o pomoc 3 (1%)
17 (Przejd¼) Zmiana warty! 2 (1%)
18 (Przejd¼) Pytania o mody 2 (1%)
19 (Przejd¼) [BG II] Zagadki Tronu Bhaala 2 (1%)
20 (Przejd¼) NPC 2 (1%)
21 (Przejd¼) Przywracanie postów 2 (1%)
22 (Przejd¼) aKELDORJ.tra 2 (1%)
23 (Przejd¼) BSIME 2 (1%)
24 (Przejd¼) Lista modów na stronie - braki, wersje nieaktualne 2 (1%)
25 (Przejd¼) The Secret of Bone Hill PL (2,75a BGT/TuTu) 2 (1%)
26 (Przejd¼) [PN] M¦ RPA'10 - typer 2 (1%)
27 (Przejd¼) Children of Bhaal na YouTube 2 (1%)
28 (Przejd¼) Muzyczne dedykacje 2 (1%)
29 (Przejd¼) BALTH.tra 2 (1%)
30 (Przejd¼) Alternatywne portrety dla NPC z gry. 2 (1%)
31 (Przejd¼) Etyka moderska 2 (1%)
32 (Przejd¼) Rozdawalnia 2 (1%)
33 (Przejd¼) Heroes of Amn 1 (0%)
34 (Przejd¼) [TUTORIAL] Implementacja AUDIO 1 (0%)
35 (Przejd¼) TDD PL Weidu 1.11 1 (0%)
36 (Przejd¼) Evilness Mod v 0.2 1 (0%)
37 (Przejd¼) [TUTORIAL] Pisanie ¶cieæek romansowych/przyjacielskich w BG2 1 (0%)
38 (Przejd¼) CBISSON1.tra 1 (0%)
39 (Przejd¼) Twierdze 1 (0%)
40 (Przejd¼) Plany 1 (0%)
41 (Przejd¼) Shoutbox 1 (0%)
42 (Przejd¼) [BG2] Yasraena NPC PL 1 (0%)
43 (Przejd¼) Multiinstall 1 (0%)
44 (Przejd¼) aANOMENJ.tra 1 (0%)
45 (Przejd¼) ARLAXN6.tra 1 (0%)
46 (Przejd¼) Nowe subforum Ostoja Komentatorów 1 (0%)
47 (Przejd¼) Bany 1 (0%)
48 (Przejd¼) [BG II] Szybko¶ę (Prźdko¶ę) poruszania siź 1 (0%)
49 (Przejd¼) Pro¶ba o pomoc w pobraniu ksi±æki 1 (0%)
50 (Przejd¼) LavaIt! mod 1 (0%)
51 (Przejd¼) Weapons Mod dla BG1 1 (0%)
52 (Przejd¼) Solaufein NPC - opinie, uwagi 1 (0%)
53 (Przejd¼) Æycie to najlepszy nauczyciel 1 (0%)
54 (Przejd¼) CB351GD2.tra 1 (0%)
55 (Przejd¼) Konflikty w Baldur's Gate II (projekt) 1 (0%)
56 (Przejd¼) Polacy - nasze zalety i wady narodowe. 1 (0%)
57 (Przejd¼) WOLF.tra 1 (0%)
58 (Przejd¼) ARLAXGC.tra 1 (0%)
59 (Przejd¼) Ulubione rodzaje modów 1 (0%)
60 (Przejd¼) Plebiscyt CoB [III ed.] 1 (0%)
61 (Przejd¼) Pro¶ba o korektź 1 (0%)
62 (Przejd¼) Lista postaci z ich lokacjami 1 (0%)
63 (Przejd¼) The Secret of Bone Hill v2.75c - konieczna korekta 1 (0%)
64 (Przejd¼) 1 VII, 23.59 - nowa Strona Klanu 1 (0%)
65 (Przejd¼) Hamachi 1 (0%)
66 (Przejd¼) Zakończenie korekty SoS 1 (0%)
67 (Przejd¼) Spolszczenie g³osów postaci w The Darkest Day 1 (0%)
68 (Przejd¼) Lista ARE do TDD 1 (0%)
69 (Przejd¼) [22/09/2009] Nowe wersje modów 1 (0%)
70 (Przejd¼) Nowa wersja TDD i t³umaczenie uzupe³nień 1 (0%)
71 (Przejd¼) Nawrócenie Korgana 1 (0%)
72 (Przejd¼) Co to za utwór? 1 (0%)
73 (Przejd¼) CoB TDD Polish Soundset 1 (0%)
74 (Przejd¼) BSIME25.tra 1 (0%)
75 (Przejd¼) Zakończenie t³umaczenia RoT 1 (0%)
76 (Przejd¼) Projekt modyfikacji 1 (0%)
77 (Przejd¼) Forumowy quiz wiedzy o... forumowiczach ;) 1 (0%)
78 (Przejd¼) Wroc³awskie wieczory piwne 1 (0%)
79 (Przejd¼) [BG2] RevisedBattles - prace nad t³umaczeniem 1 (0%)
80 (Przejd¼) Druæyna na WoBG 1 (0%)
81 (Przejd¼) Dzin Mod 1 (0%)
82 (Przejd¼) Pierwsza zapowied¼ Dni V. 1 (0%)
83 (Przejd¼) FRtrans - s³ownik nazw w³asnych Zapomnianych Krain 1 (0%)
84 (Przejd¼) Pocz±tki gry z modami 1 (0%)
85 (Przejd¼) [28/02/10] Nowe wersje modów 1 (0%)
86 (Przejd¼) 3 Itemki w³asnej roboty :) 1 (0%)
87 (Przejd¼) [BG2] Tower of Deception 1 (0%)
88 (Przejd¼) [Lista modów] Kolejno¶ę instalacji - uwagi, propozycje 1 (0%)
89 (Przejd¼) CoB-PDPL 1 (0%)
90 (Przejd¼) NAJOKI.tra 1 (0%)
91 (Przejd¼) aBVALYGA 1 (0%)
92 (Przejd¼) Kombinacje ³óækowe powyæej pary :P 1 (0%)
93 (Przejd¼) Edytory (DLTCEP, NI, Shadow Keeper itd) 1 (0%)
94 (Przejd¼) Grimuar Wniosków i Propozycji (Strona) 1 (0%)
95 (Przejd¼) [Opinie i Uwagi] Evil_Mod I 1 (0%)
96 (Przejd¼) Offtop 18+ 1 (0%)
97 (Przejd¼) ToB aka BG3 1 (0%)
98 (Przejd¼) PREMIERA: Er'vonyrah: Pie¶ń W³adaj±cej 1 (0%)
99 (Przejd¼) [TUTORIAL] Jak tworzyę sny i CutScenki 1 (0%)
100 (Przejd¼) The Big Picture - pytania i porady 1 (0%)
101 (Przejd¼) Armia Niebian 1 (0%)
102 (Przejd¼) Korekta solucji BG i OzWM 1 (0%)
103 (Przejd¼) [BG II] Lista modów na stronie - spis 1 (0%)
104 (Przejd¼) Tortured Souls - pytania i porady 1 (0%)
105 (Przejd¼) Pocz±tki gry z modami 1 (0%)
106 (Przejd¼) [BG II] Viconia vs Anomen 1 (0%)
107 (Przejd¼) Neverending Journey PL (czź¶ciowe, v0.3- dla NeJ2v6.91+6.94) 1 (0%)
108 (Przejd¼) [IwD I] Pytania i porady dla pocz±tkuj±cych i wyjadaczy 1 (0%)
109 (Przejd¼) £ogólnie kawa³eczki 1 (0%)
110 (Przejd¼) aBHAERDA.tra 1 (0%)
111 (Przejd¼) GUICE.tra 1 (0%)
112 (Przejd¼) Mod - Technologia ("Drugie Skrzypce") 1 (0%)
113 (Przejd¼) Kroniki Pani Tajemnic - braki, nie¶cis³o¶ci 1 (0%)
114 (Przejd¼) Moderacja - kolory 1 (0%)
115 (Przejd¼) [BG II] Odpźdzanie Nieumar³ych 1 (0%)
116 (Przejd¼) Uwagi do t³umaczenia modyfikacji Check the Bodies 1 (0%)
117 (Przejd¼) Lista m(i)odów 1 (0%)
118 (Przejd¼) [TUTORIAL] Tworzenie NPC BG1 dla pocz±tkuj±cych 1 (0%)
119 (Przejd¼) B³źdy w t³umaczeniu The Big Picture 1 (0%)
120 (Przejd¼) Twórczo¶ę Leona 1 (0%)
121 (Przejd¼) [BG I] Taktyki 1 (0%)
122 (Przejd¼) CHARLOTJ.tra 1 (0%)
123 (Przejd¼) Solucja Tronu Bhaala: Maszeruj±ce Góry 1 (0%)
124 (Przejd¼) [BG2] Improved Anvil 1 (0%)
125 (Przejd¼) Makro do Worda formatuj±ce sk³adniź plików D WeiDU 1 (0%)
126 (Przejd¼) aBCERND.tra 1 (0%)
127 (Przejd¼) ARENAC3.tra 1 (0%)
128 (Przejd¼) [BG I] Pocz±tki rozgrywki - pytania, porady 1 (0%)
129 (Przejd¼) Postacie w grze vs. kanon 1 (0%)
130 (Przejd¼) BG1 NPC Project PL 1 (0%)
131 (Przejd¼) Mody warte przet³umaczenia 1 (0%)
132 (Przejd¼) W_GUI 1 (0%)
133 (Przejd¼) [TUTORIAL] Tworzenie skryptu dialogowego 1 (0%)
134 (Przejd¼) Testowanie wersji bardzo wstźpnej t³umaczenia TDD 1 (0%)
135 (Przejd¼) [BG II] Druid - opinie i uwagi 1 (0%)
136 (Przejd¼) [BG I] Prace 1 (0%)
137 (Przejd¼) Item Upgrade - upgrade t³umaczenia 1 (0%)
138 (Przejd¼) [BG I] Problemy techniczne 1 (0%)
139 (Przejd¼) Problem z t³umaczeniem 1 (0%)
140 (Przejd¼) aBANOMEN.tra 1 (0%)
141 (Przejd¼) AHIGHMA3.tra 1 (0%)
142 (Przejd¼) Kuplety, fraszki o Forumowiczach;> 1 (0%)
143 (Przejd¼) Dyskusje polityczne wokó³ Janusza Korwin-Mikkego 1 (0%)
144 (Przejd¼) Larsha NPC 1 (0%)
145 (Przejd¼) Avi Maya Project 1 (0%)
146 (Przejd¼) T³umaczenie The Darkest Day 1 (0%)
147 (Przejd¼) Solucja BG - opinie, komentarze, b³źdy 1 (0%)
148 (Przejd¼) W co teraz gracie? 1 (0%)
149 (Przejd¼) SELENCE.tra 1 (0%)
150 (Przejd¼) [Komentarze do] Dzia³ o Sadze Baldur's Gate 1 (0%)
151 (Przejd¼) Zamiast PW 1 (0%)
152 (Przejd¼) Item Upgrade - wersja testowa korekty 1 (0%)
153 (Przejd¼) Baldur's Gate II Megainstallation 1 (0%)
154 (Przejd¼) [BG II] Lista przedmiotów i miejsca, gdzie je znale¼ę 1 (0%)
155 (Przejd¼) aBANOM25.tra 1 (0%)
156 (Przejd¼) AHIGHMA1.tra 1 (0%)
157 (Przejd¼) [BG II:EE] Recenzja 1 (0%)
158 (Przejd¼) [BG2] CoM Encounters v. 1.08 1 (0%)
159 (Przejd¼) Powrót 1 (0%)


Strona g³ówna panelu

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group