Szczegó³y podziźkowań przyznanych przez uæytkownika morgan
LP Temat Ilo¶ę Wykres
1 (Przejd¼) Uwagi do t³umaczenia NeJ 8 (3%)
2 (Przejd¼) I Konkurs T³umaczy - repozytorium plików 7 (2%)
3 (Przejd¼) Postźp t³umaczenia NeJ 7 (2%)
4 (Przejd¼) Problem z przek³adem 6 (2%)
5 (Przejd¼) Offtopic 6 (2%)
6 (Przejd¼) Zakończenie t³umaczenia CtB 5 (2%)
7 (Przejd¼) Czego teraz s³uchasz? 5 (2%)
8 (Przejd¼) Ding0's Quest Pack - problemy z przek³adem 4 (1%)
9 (Przejd¼) [BG2] Alternatives v13-2 4 (1%)
10 (Przejd¼) Licytacja (podzia³ plików do t³umaczenia RoT) 4 (1%)
11 (Przejd¼) Expanded ToB/Tactical ToB 4 (1%)
12 (Przejd¼) Licytacja (podzia³ plików do t³umaczenia SoS) 4 (1%)
13 (Przejd¼) TS - jako czź¶ę Big Picture 3 (1%)
14 (Przejd¼) Lista modów na stronie - opinie, komentarze 3 (1%)
15 (Przejd¼) setup.tra 3 (1%)
16 (Przejd¼) Muzyczne dedykacje 3 (1%)
17 (Przejd¼) Wieæa Durlaga - Galeria Klanu CoB 3 (1%)
18 (Przejd¼) Historia Klanu - pro¶ba o pomoc 3 (1%)
19 (Przejd¼) Wolumin Skarg i Zaæaleń (Forum) 3 (1%)
20 (Przejd¼) Athkatla - Forum Klanu CoB 3 (1%)
21 (Przejd¼) Problemy z t³umaczeniem 3 (1%)
22 (Przejd¼) Fishing for Trouble - prace zakończone 3 (1%)
23 (Przejd¼) Problemy z przek³adem 2 (1%)
24 (Przejd¼) Klawisz "TAB" 2 (1%)
25 (Przejd¼) WoBG 2 (1%)
26 (Przejd¼) [PN] M¦ RPA'10 - typer 2 (1%)
27 (Przejd¼) BALTH.tra 2 (1%)
28 (Przejd¼) Rozdawalnia 2 (1%)
29 (Przejd¼) Jak trafi³e¶/trafi³a¶ na forum CoB? 2 (1%)
30 (Przejd¼) [Komentarze do] Dzia³ o Sadze Baldur's Gate 2 (1%)
31 (Przejd¼) Alternatywne portrety dla NPC z gry 2 (1%)
32 (Przejd¼) Etyka moderska 2 (1%)
33 (Przejd¼) Zmiana warty! 2 (1%)
34 (Przejd¼) Shoutbox 2 (1%)
35 (Przejd¼) [BG1/BGT] Baldur's Gate Mini Quests & Encounters Mod PL 2 (1%)
36 (Przejd¼) Dzia³ Baldur's Gate I EE - uwagi, opinie 2 (1%)
37 (Przejd¼) Pytania o mody 2 (1%)
38 (Przejd¼) [BG II] Zagadki Tronu Bhaala 2 (1%)
39 (Przejd¼) NPC 2 (1%)
40 (Przejd¼) Przywracanie postów 2 (1%)
41 (Przejd¼) One week mega mod. 2 (1%)
42 (Przejd¼) aKELDORJ.tra 2 (1%)
43 (Przejd¼) BSIME 2 (1%)
44 (Przejd¼) Pytania dotycz±ce zawarto¶ci, zasad i sposobów gry, czź¶ę II 2 (1%)
45 (Przejd¼) Edwin Romance Mod - pytania i porady 2 (1%)
46 (Przejd¼) Lista modów na stronie - braki, wersje nieaktualne 2 (1%)
47 (Przejd¼) The Secret of Bone Hill PL (2,75a BGT/TuTu) 2 (1%)
48 (Przejd¼) Grimuar Wniosków i Propozycji (Strona) 2 (1%)
49 (Przejd¼) Pro¶ba o pomoc w korekcie tekstu 2 (1%)
50 (Przejd¼) Mody warte przet³umaczenia 1 (0%)
51 (Przejd¼) Zg³aszanie b³źdów w tek¶cie gry 1 (0%)
52 (Przejd¼) Traifikowanie modyfikacji w weidu 1 (0%)
53 (Przejd¼) [Komentarze do] Dzia³ów modów do wersji EE 1 (0%)
54 (Przejd¼) [IwD I] Plusy i minusy 1 (0%)
55 (Przejd¼) Lista m(i)odów 1 (0%)
56 (Przejd¼) [TUTORIAL] Tworzenie NPC BG1 dla pocz±tkuj±cych 1 (0%)
57 (Przejd¼) B³źdy w t³umaczeniu The Big Picture 1 (0%)
58 (Przejd¼) Twórczo¶ę Leona 1 (0%)
59 (Przejd¼) [BG I] Taktyki 1 (0%)
60 (Przejd¼) CHARLOTJ.tra 1 (0%)
61 (Przejd¼) Solucja Tronu Bhaala: Maszeruj±ce Góry 1 (0%)
62 (Przejd¼) [BG2] Improved Anvil 1 (0%)
63 (Przejd¼) Makro do Worda formatuj±ce sk³adniź plików D WeiDU 1 (0%)
64 (Przejd¼) aBCERND.tra 1 (0%)
65 (Przejd¼) ARENAC3.tra 1 (0%)
66 (Przejd¼) Klanowy YouTube - og³oszenia 1 (0%)
67 (Przejd¼) [BG I] Pocz±tki rozgrywki - pytania, porady 1 (0%)
68 (Przejd¼) Postacie w grze vs. kanon 1 (0%)
69 (Przejd¼) BG1 NPC Project PL 1 (0%)
70 (Przejd¼) Baldur's Gate Enhanced Edition 1 (0%)
71 (Przejd¼) Zas³yszane - poruszajace - wiersze 1 (0%)
72 (Przejd¼) Southern Edge 1 (0%)
73 (Przejd¼) World of Baldur's Gate - Propozycje dodatków i zmian 1 (0%)
74 (Przejd¼) [BG II: EE] Modyfikacje dostźpne na platformie Github - list 1 (0%)
75 (Przejd¼) [BG I] Niespójno¶ci fabularne 1 (0%)
76 (Przejd¼) [IwD I] Pytania o mody 1 (0%)
77 (Przejd¼) Nowy wygl±d lokacji w WoBG - temat zbiorczy 1 (0%)
78 (Przejd¼) W_GUI 1 (0%)
79 (Przejd¼) [TUTORIAL] Tworzenie skryptu dialogowego 1 (0%)
80 (Przejd¼) Testowanie wersji bardzo wstźpnej t³umaczenia TDD 1 (0%)
81 (Przejd¼) [BG II] Druid - opinie i uwagi 1 (0%)
82 (Przejd¼) [BG I] Prace 1 (0%)
83 (Przejd¼) Item Upgrade - upgrade t³umaczenia 1 (0%)
84 (Przejd¼) [BG I] Problemy techniczne 1 (0%)
85 (Przejd¼) Problem z t³umaczeniem 1 (0%)
86 (Przejd¼) aBANOMEN.tra 1 (0%)
87 (Przejd¼) AHIGHMA3.tra 1 (0%)
88 (Przejd¼) Kuplety, fraszki o Forumowiczach;> 1 (0%)
89 (Przejd¼) Dyskusje polityczne wokó³ Janusza Korwin-Mikkego 1 (0%)
90 (Przejd¼) Powrót 1 (0%)
91 (Przejd¼) [BG2] Solaufein Romance Mod 1 (0%)
92 (Przejd¼) [BG2] Ding0's Quest Pack 1 (0%)
93 (Przejd¼) [BG I: EE] Modyfikacje dostźpne na platformie Github - lista 1 (0%)
94 (Przejd¼) Og³oszenia - patche 1 (0%)
95 (Przejd¼) Odnowiona Komnata Cudów (dzia³ Moddingu)! 1 (0%)
96 (Przejd¼) Nasze zdjźcia :) 1 (0%)
97 (Przejd¼) Larsha NPC 1 (0%)
98 (Przejd¼) Avi Maya Project 1 (0%)
99 (Przejd¼) T³umaczenie The Darkest Day 1 (0%)
100 (Przejd¼) Dzia³ Baldur's Gate I - b³źdy, braki 1 (0%)
101 (Przejd¼) W co teraz gracie? 1 (0%)
102 (Przejd¼) SELENCE.tra 1 (0%)
103 (Przejd¼) Zamiast PW 1 (0%)
104 (Przejd¼) Item Upgrade - wersja testowa korekty 1 (0%)
105 (Przejd¼) Baldur's Gate II Megainstallation 1 (0%)
106 (Przejd¼) [BG II] Lista przedmiotów i miejsca, gdzie je znale¼ę 1 (0%)
107 (Przejd¼) aBANOM25.tra 1 (0%)
108 (Przejd¼) AHIGHMA1.tra 1 (0%)
109 (Przejd¼) [BG II:EE] Recenzja 1 (0%)
110 (Przejd¼) [BG2] CoM Encounters v. 1.08 1 (0%)
111 (Przejd¼) [BG2] Sarevok Romance Mod 1 (0%)
112 (Przejd¼) [BG2] Planar Sphere Mod 1 (0%)
113 (Przejd¼) [BG2] Fishing for Trouble v3.0 hf 1 PL 1 (0%)
114 (Przejd¼) [BG EE] Pytania i porady dla pocz±tkuj±cych i wyjadaczy 1 (0%)
115 (Przejd¼) B³źdy w Solucji do BG EE 1 (0%)
116 (Przejd¼) TWM demo v3.52R3 dla BG1 i BGEE opublikowane 1 (0%)
117 (Przejd¼) Heroes of Amn 1 (0%)
118 (Przejd¼) [TUTORIAL] Implementacja AUDIO 1 (0%)
119 (Przejd¼) TDD PL Weidu 1.11 1 (0%)
120 (Przejd¼) Evilness Mod v 0.2 1 (0%)
121 (Przejd¼) [TUTORIAL] Pisanie ¶cieæek romansowych/przyjacielskich w BG2 1 (0%)
122 (Przejd¼) CBISSON1.tra 1 (0%)
123 (Przejd¼) Twierdze 1 (0%)
124 (Przejd¼) Plany 1 (0%)
125 (Przejd¼) [BG2] Yasraena NPC PL 1 (0%)
126 (Przejd¼) Multiinstall 1 (0%)
127 (Przejd¼) aANOMENJ.tra 1 (0%)
128 (Przejd¼) ARLAXN6.tra 1 (0%)
129 (Przejd¼) Nowe subforum Ostoja Komentatorów 1 (0%)
130 (Przejd¼) Bany 1 (0%)
131 (Przejd¼) [BG II] Szybko¶ę (Prźdko¶ę) poruszania siź 1 (0%)
132 (Przejd¼) Pro¶ba o pomoc w pobraniu ksi±æki 1 (0%)
133 (Przejd¼) Lista postaci z ich lokacjami 1 (0%)
134 (Przejd¼) The Secret of Bone Hill v2.75c - konieczna korekta 1 (0%)
135 (Przejd¼) Titan Quest 1 (0%)
136 (Przejd¼) Cz³onkowie grupy 1 (0%)
137 (Przejd¼) [BG II] I kto to mówi? 1 (0%)
138 (Przejd¼) [BG I] Pytania i porady dla pocz±tkuj±cych i wyjadaczy 1 (0%)
139 (Przejd¼) CoB Cleric Kitpack - nabór 1 (0%)
140 (Przejd¼) LavaIt! mod 1 (0%)
141 (Przejd¼) Weapons Mod dla BG1 1 (0%)
142 (Przejd¼) Solaufein NPC - opinie, uwagi 1 (0%)
143 (Przejd¼) Æycie to najlepszy nauczyciel 1 (0%)
144 (Przejd¼) CB351GD2.tra 1 (0%)
145 (Przejd¼) Konflikty w Baldur's Gate II (projekt) 1 (0%)
146 (Przejd¼) Polacy - nasze zalety i wady narodowe. 1 (0%)
147 (Przejd¼) WOLF.tra 1 (0%)
148 (Przejd¼) ARLAXGC.tra 1 (0%)
149 (Przejd¼) Ulubione rodzaje modów 1 (0%)
150 (Przejd¼) Plebiscyt CoB [III ed.] 1 (0%)
151 (Przejd¼) Pro¶ba o korektź 1 (0%)
152 (Przejd¼) [BG2] RevisedBattles - prace nad t³umaczeniem 1 (0%)
153 (Przejd¼) Druæyna na WoBG 1 (0%)
154 (Przejd¼) [BG2] Vecna 1 (0%)
155 (Przejd¼) Polskie g³osy NPC z modów. 1 (0%)
156 (Przejd¼) [BG2] Sarevok Friendship 1 (0%)
157 (Przejd¼) Mapa ¶wiata WoBG - potrzebna pomoc 1 (0%)
158 (Przejd¼) Film godny polecenia 1 (0%)
159 (Przejd¼) 1 VII, 23.59 - nowa Strona Klanu 1 (0%)
160 (Przejd¼) Hamachi 1 (0%)
161 (Przejd¼) Zakończenie korekty SoS 1 (0%)
162 (Przejd¼) Spolszczenie g³osów postaci w The Darkest Day 1 (0%)
163 (Przejd¼) Lista ARE do TDD 1 (0%)
164 (Przejd¼) [22/09/2009] Nowe wersje modów 1 (0%)
165 (Przejd¼) Nowa wersja TDD i t³umaczenie uzupe³nień 1 (0%)
166 (Przejd¼) Nawrócenie Korgana 1 (0%)
167 (Przejd¼) Co to za utwór? 1 (0%)
168 (Przejd¼) CoB TDD Polish Soundset 1 (0%)
169 (Przejd¼) BSIME25.tra 1 (0%)
170 (Przejd¼) Zakończenie t³umaczenia RoT 1 (0%)
171 (Przejd¼) Projekt modyfikacji 1 (0%)
172 (Przejd¼) Forumowy quiz wiedzy o... forumowiczach ;) 1 (0%)
173 (Przejd¼) Wroc³awskie wieczory piwne 1 (0%)
174 (Przejd¼) ToB aka BG3 1 (0%)
175 (Przejd¼) Uwagi do opublikowanych korekt 1 (0%)
176 (Przejd¼) Priorytet w modowaniu + dziennik postźpów, cz. II 1 (0%)
177 (Przejd¼) Wolumin Skarg i Zaæaleń (Strona) 1 (0%)
178 (Przejd¼) [IwD I] Losowe przedmioty 1 (0%)
179 (Przejd¼) Dzin Mod 1 (0%)
180 (Przejd¼) Pierwsza zapowied¼ Dni V. 1 (0%)
181 (Przejd¼) FRtrans - s³ownik nazw w³asnych Zapomnianych Krain 1 (0%)
182 (Przejd¼) Pocz±tki gry z modami 1 (0%)
183 (Przejd¼) [28/02/10] Nowe wersje modów 1 (0%)
184 (Przejd¼) 3 Itemki w³asnej roboty :) 1 (0%)
185 (Przejd¼) [BG2] Tower of Deception 1 (0%)
186 (Przejd¼) [Lista modów] Kolejno¶ę instalacji - uwagi, propozycje 1 (0%)
187 (Przejd¼) CoB-PDPL 1 (0%)
188 (Przejd¼) NAJOKI.tra 1 (0%)
189 (Przejd¼) aBVALYGA 1 (0%)
190 (Przejd¼) Kombinacje ³óækowe powyæej pary :P 1 (0%)
191 (Przejd¼) Edytory (DLTCEP, NI, Shadow Keeper itd) 1 (0%)
192 (Przejd¼) [Opinie i Uwagi] Evil_Mod I 1 (0%)
193 (Przejd¼) Offtop 18+ 1 (0%)
194 (Przejd¼) Uwagi do t³umaczenia modyfikacji Check the Bodies 1 (0%)
195 (Przejd¼) Ciekawe, fajne oraz ¶mieszne rzeczy z sieci 1 (0%)
196 (Przejd¼) Weird but nice 1 (0%)
197 (Przejd¼) Zapomniane Krainy w ksi±ækach 1 (0%)
198 (Przejd¼) Dziesiźciodzień Mystry - podsumowanie 1 (0%)
199 (Przejd¼) Dziesiźciodzień Mystry! 1 (0%)
200 (Przejd¼) PREMIERA: Er'vonyrah: Pie¶ń W³adaj±cej 1 (0%)
201 (Przejd¼) [TUTORIAL] Jak tworzyę sny i CutScenki 1 (0%)
202 (Przejd¼) The Big Picture - pytania i porady 1 (0%)
203 (Przejd¼) Armia Niebian 1 (0%)
204 (Przejd¼) Korekta solucji BG i OzWM 1 (0%)
205 (Przejd¼) [BG II] Lista modów na stronie - spis 1 (0%)
206 (Przejd¼) Tortured Souls - pytania i porady 1 (0%)
207 (Przejd¼) Pocz±tki gry z modami 1 (0%)
208 (Przejd¼) [BG II] Viconia vs Anomen 1 (0%)
209 (Przejd¼) Neverending Journey PL (v0.4 - dla NeJ2 v6.91+6.94) 1 (0%)
210 (Przejd¼) [IwD I] Pytania i porady dla pocz±tkuj±cych i wyjadaczy 1 (0%)
211 (Przejd¼) £ogólnie kawa³eczki 1 (0%)
212 (Przejd¼) aBHAERDA.tra 1 (0%)
213 (Przejd¼) GUICE.tra 1 (0%)
214 (Przejd¼) Mod - Technologia ("Drugie Skrzypce") 1 (0%)
215 (Przejd¼) Kroniki Pani Tajemnic - braki, nie¶cis³o¶ci 1 (0%)
216 (Przejd¼) Moderacja - kolory 1 (0%)
217 (Przejd¼) [BG II] Odpźdzanie Nieumar³ych 1 (0%)


Strona g³ówna panelu

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group